Презентація "Поняття та характеристика права"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Поняття та характеристика права"
Слайд #1
Поняття та характеристика права


Слайд #2
Види соціальних норм
Залежно від сфер суспільний відносин
Залежно від способів установлення і забезпечення


Слайд #3
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ


Слайд #4
Естетичні норми встановлюють правила поведінки людей згідно з уявленнями про красу, які склалися в суспільстві
Культурні норми визначають правила поведінки людей, зумовлені рівнем і традиціями матеріаль-ної та духовної культури суспільства
Релігійні норми – це норми, що регулюють поведінку і специфічні культові дії, які засновані на вірі в існування Бога
Корпоративні норми – це правила поведінки, які встановлюються і забезпечуються об'єднаннями громадян
Звичаї чи традиції – це вид соціальних норм, який склався історично та закріплений у суспільній практиці внаслідок багаторазового повторення
Соціально-технічні норми регулюють ставлення людей до знарядь виробництва, до практичної діяльності


Слайд #5