Презентація "Судові та правоохоронні органи України"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Судові та правоохоронні органи України"
Слайд #1
Судові та правоохоронні органи України
Робота
Учениці 9 класу
Бєлєвцевої Аріни


Слайд #2
може здійснюватися не будь-яким способом, а лише за допомогою застосування юридичних заходів впливу
застосовані в ході її здійснення юридичні заходи впливу повинні суворо відповідати закону чи іншим правовим нормам; тільки останні можуть допускати застосування конкретного заходу впливу і чітко визначати його зміст
реалізується у встановленому законом порядку, з дотриманням визначених процедур
її здійснення покладається, насамперед, на спеціально створені державні органи
2
Правоохоронна діяльність


Слайд #3
Правоохоронними органами прийнято називати функціонуючі в суспільстві і державі установи й організації, основним завданням діяльності яких є забезпечення законності, боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями.
3


Слайд #4
основи організації
найбільш істотні напрямки й завдання діяльності цих органів
їх взаємодію один з одним та іншими органами
4
Дисципліна «Судові і правоохоронні органи України» вивчає


Слайд #5
Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції як основного закону держави на всій території України
5


Слайд #6
Суди загальної юрисдикції на чолі з Верховним Судом - основними завданнями є охорона від посягань на суспільний лад, його економічну і політичну системи; соціально-економічні, політичні і особисті права громадян
6


Слайд #7
Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:
1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, органів самоорганізації населення.
7


Слайд #8
Міністерство внутрішніх справ - виконує завдання по забезпеченню особистої безпеки громадян, захисту їхніх прав і свобод, законних інтересів; попередженню і припиненню правопорушень; охороні і забезпеченню громадського порядку; виявленню і розкриттю злочинів, розшуку злочинців; забезпеченню дорожнього руху; захисту власності від злочинних посягань та ін.
8


Слайд #9
9


Слайд #10
Служба безпеки України - виконує завдання по захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб.
10


Слайд #11
11