Презентація "Підприємництво"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Підприємництво"
Слайд #1
Підприємництво
Підготувала
учениця 11-А класу
Шпак Анна


Слайд #2
Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.


Слайд #3


Слайд #4
Принципи підприємництва


Слайд #5


Слайд #6
Розвиток підприємства


Слайд #7


Слайд #8
Види підприємств


Слайд #9
Залежно від форми власності:
- державні;
- комунальні;
- колективні;
- приватні.


Слайд #10
Залежно від обсягів діяльності:
- великі;
- середні;
- малі.


Слайд #11
Залежно від основної мети діяльності:
- комерційні;
- некомерційні.


Слайд #12
Види підприємств в Україні


Слайд #13
Приватне
Колективне
Господарське
Державне
Підприємство, яке засноване на власності об’єднання громадян


Слайд #14
Об’єднання підприємств


Слайд #15
Здійснюється на добровільній основі.
Підприємства зберігають свої права.
Здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України.


Слайд #16
Вартість підприємства


Слайд #17


Слайд #18
Функції підприємництва


Слайд #19
Ресурсна функція
полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових,виробничих,матеріальних,сировинних,людських,інформаційних,інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги.


Слайд #20
Управлінська функція
полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності,здійснення організації,планування,мотивації та контролю виробництва.


Слайд #21
Творча:
Новаторство, генерація ідей, активне використання ініціативи, вміння ризикувати.


Слайд #22
Інноваційна функція
передбачає здійснення нововведень,освоєння нової продукції,нових технологій та нових форм організації виробництва і праці,пошук нових ринків збуту,нових засобів задоволення потреб споживача,перехід від традиційних до нових форм господарювання,які не мають аналогів у господарській діяльності.


Слайд #23
Ризикова функція
полягає в необхідності прийняття рішень,які спрямовані на досягнення успіху,але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації.


Слайд #24
Необхідність співпраці підприємця з фінансово-кредитними установами


Слайд #25


Слайд #26
У сучасних ринкових умовах банки — це фінансові організації (установи), що зберігають, надають, розподіляють, обмінюють, контролюють кошти й обіг грошей і цінних паперів.
Залежно від основних функцій розрізняють банки центральні (емісійні), комерційні (депозитні), іпотечні, зовнішньоторговельні, міжнародні та ін


Слайд #27
Страхові компанії — це фінансові посередники, які здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних подій, обумовлених у договорі страхування (страховому полісі).
Пенсійні фонди — у західних країнах створюються приватними та державними корпораціями, фірмами і підприємствами з метою виплат пенсій і допомоги робітникам та службовцям. Кошти цих фондів утворюються за рахунок внесків робітників, службовців, підприємств, а також прибутків від інвестицій пенсійних фондів.
Ломбарди — це кредитні установи, які надають грошові позики під заставу рухомого майна.


Слайд #28
Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії — різновид фінансово-кредитних інститутів, поширених у західних країнах. Їх капітал утворюється на акціонерній основі шляхом акумуляції коштів приватних інвесторів за допомогою емісії власних цінних паперів (зобов'язань).
Інвестиційні банки - це інвестиційні інститути, що займаються розміщенням нових випусків цінних паперів; правильніше вважати інвестиційний банк не інвестором, а фінансовим посередником.
Державні субсидії — це виділення коштів з бюджету суб’єктам підприємницької діяльності на вирішення певних завдань у рамках різного роду державних програм.
Лізинг — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів.


Слайд #29
Відносини між підприємством і фінансово-кредитними установами є взаємовигідними,вони надають можливість останнім працювати за принципом самоокупності,а підприємствам значно мінімізувати підприємницькі ризики.