Презентація "Основи економічного життя суспільства"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основи економічного життя суспільства"
Слайд #1
Основи економічного життя суспільства
Основні поняття економіки


Слайд #2
Економіка – основа життя людини і суспільства
Економіка – це наука, яка дає обгрунтування способів розподілу обмежених ресурсів, завдяки чому, забезпечується найліпше, найповніше задоволення потреб.


Слайд #3
Видатні дослідники економічної галузі…


Слайд #4
Адам Смітт
«Теорія невидимої руки ринку.»


Слайд #5
Людвіг Едвард
«Німецьке економічне диво» ФРН


Слайд #6
Давид Юм
«Трактат про природу людини та власті»


Слайд #7
Економічний прогрес
Доіндустріальне суспільство
Індустріальне суспільство
Постіндустріальне суспільство


Слайд #8
Економічна система
Макроекономіка
Мікроекономіка
Приватний сектор
Державний сектор


Слайд #9
Економічне зростання
Економічна свобода
Соціальна справедливість
Повна зайнятість населення
Економічні завдання


Слайд #10
Золоте правило економіки:
Максимум результатів за мінімум витрат


Слайд #11
Традиційна
Ринкова
Змішана
Командна
Способи організації економічної системи


Слайд #12
1.Цінновий механізм узгодження.
3. Обмежена роль держави
4. Система спеціальних показників
2.Регулювання поведінки
окремих учасників.
Характерні риси ринкової економіки


Слайд #13
Фази промислового розвитку
Піднесення
Криза
Депресія
Пожвавлення
Піднесення
Криза


Слайд #14
Планування
Мотивація
Контроль
Організація
Сутність менеджменту


Слайд #15


Слайд #16
Фрикційне
Структурне
Циклічне
Безробіття


Слайд #17
Завдання
маркетингу:
5.Просування
товару
6.Аналіз потреб
споживачів
3.Цінова політика
4.Реклама
1.Дослідження
ринку
9.Забезпеченн
соціальної
відповідальності
2.Планування
збуту
7.Аналіз
навколишнього
середовища
11.Післяпродажа
обслуговування
8.Управління
маркетингом
10.Планування
асортименту


Слайд #18
Конкуренція є значним чинником, якщо:
існує така кількість покупців і продавців, що жоден з них не може істотно вплинути на ціну, тобто, стати монополістом;
кожний продавець і покупець може вільно ввійти в певну галузь і так само вийти з неї – не існує юридичної або організаційної перешкоди для надходження ресурсів з галузі в галузь.


Слайд #19
Недоліки економіки:
ринок погано реагує на деякі загальнонаціональні і загальнодержавні потреби, наприклад, в освіті, культурі, у фундаментальних дослідженнях, збереженні навколишнього середовища. Ці сфери діяльності не забезпечують приватному бізнесу прибутків, які б відповідали значенню цих сфер у житті суспільсьва;
механізм ринкової конкуренції може спричиняти явища масових банкрутств, безробіття, соціального розшарування суспільства;
конкуренція, цей рушійний механізм ринкової економіки, що забезпечує її головні переваги, має тенденцію до затухання. Конкуренції дфють такі процеси, як злиття фірм, мета яких – посісти монопольне становище на ринку, як укрупнення підприємств під впливом технологічного процесу.


Слайд #20
Потреби мають такі ознаки і властивості:
вони зумовлені фізіологічними і психологічними властивостями людини, її духовним світом і соціальною природою;
вони вимагають свого задоволення, причому частина – неодмінного і навіть негайного;
задоволення потреб здійснюється через споживання життєвих благ.


Слайд #21
Економічна теорія
В економічній теорії стосовно вартості продукту сформувались два альтернативних підходи, які, розглядаючи її природу, по-різному трактуючи роль виробничих факторів у створенні вартості. Відповідно, вони по-різному визначають, що ж віднести до продукту виробництва. Центром проблеми при цьому стало питання про продуктивну і непродуктивну працю.