Презентація "Міжособистісні стосунки,спілкування"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Міжособистісні стосунки,спілкування"
Слайд #1
Міжособистісні стосунки,спілкування


Слайд #2
План:1.Спілкування: види, рівні, функції2.Психологічний механізм взаєморозуміння і спілкування3.Невербальні комунікації та їх види


Слайд #3
Спілкування – це багатовимірний, поліфункціональний, різновидовий процес.


Слайд #4
У психології існує кілька класифікацій видів спілкування. Найуживанішими є ті, які можна описати так:
вербальне і невербальне;
залежно від специфіки суб’єктів (особистість чи група);
за кількісними характеристиками суб’єктів;
за характером спілкування;
за цільовою спрямованістю;


Слайд #5
Рівні спілкування
Примітивний
Манілулятивний
Стандартизований
Ігровий
Діловий


Слайд #6
Функції спілкування:
1.Контактна2.Інформаційна3.Спонукальна4.Координаційна5.Розуміння6.Амотивна7.Встановлення відносин8.Впливу


Слайд #7


Слайд #8
Поряд із словесними засобами мовленнєвими на культуру спілкування впливають жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла - невербальні засоби спілкування.


Слайд #9
Оптико-кінетичні система складається з жестів, міміки і пантоміміки, рухів тіла.


Слайд #10
Паралінгвістична система – це вокалізація, тобто якості голосу, його діапазон, тональність.


Слайд #11
Екстралінгвістична система – це темп, паузи, різні вкрапленння в мову (плач, сміх, кашель)


Слайд #12
Дякую за увагу!