Презентація "Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив"
Слайд #1
Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив


Слайд #2
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
теоретично обґрунтувати феномен лідерства та лідерської обдарованості та дослідити вплив ефективної діяльності центру на ріст лідерської обдарованості.


Слайд #3
ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ґрунтується на припущенні, що ріст лідерської обдарованості можливий за умов розвитку всіх її компонентів в умовах ефективної діяльності центру молодіжних та лідерських ініціатив.


Слайд #4
Завдання:
Здійснити теоретичний аналіз феномена лідерства;
Розкрити зміст поняття “лідерська обдарованість ” та його складові;
Дослідити передумови та основні чинники розвитку лідерської обдарованості особистості в умовах діяльності центру;
Експериментально дослідити ріст лідерської обдарованості у вихованців центру.


Слайд #5
Об’єкт дослідження:
лідерська обдарованість як індивідуальна характеристика особистості.


Слайд #6
Предмет дослідження:
умови формування та критерії лідерської обдарованості вихованців у центрі молодіжних та лідерських ініціатив.


Слайд #7
1902 рік - Ч.Х.Кулі . Лідерство – це фокус групових процесів.
1911 рік. М.Блекнер. Лідерства – це централізація зусиль в одній особистості як виявлення влади всіх.
Перші визначення поняття “лідерство”


Слайд #8
Лідерство –
це вплив стосунків
у процесі взаємодії, що ґрунтується
на особистісних характеристиках, де простежуються факти домінування
і підкорення.


Слайд #9
Особливості лідерства:
це специфічний тип стосунків , який базується більш на взаємодії;
міжособистісна взаємодія, яка проявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікативного процесу
і направлена на досягнення цілей;
відносинами «лідер-послідовник»;


Слайд #10
Теорії лідерства
Лідером може бути людина, яка володіє певним чином визначеною системою необхідних рис чи характеристик
Утверджує думку про те, що в основному лідерство - це продукт конкретної ситуації
Лідерство розглядається як процес організації міжособистісних відносин в групі, а лідер - як суб'єкт управління цим процесом
Теорія лідерських рис
Синтетична теорія
Трансформаційна
теорія
Ситуаційна теорія
Акцентується увага на взаємовідносинах лідера і послідовників


Слайд #11
Лідер –
це авторитетна особистість,
яка реально відіграє домінуючу роль
в організації
спільної діяльності
та регулюванні взаємин
у групі.


Слайд #12
Класифікація лідера
Лідер
За характером діяльності
За змістом діяльності
Постійні
Ситуативні
Формальні
Неформальні
За методом організації роботи команди
Від іміджу
програмісти
виконавці
універсальні
Лідер-служитель
Лідер-прапороносець
Лідер-пожежник
Лідер-торговець


Слайд #13
Стиль лідерства - система способів
та прийомів впливу
на послідовників


Слайд #14
Стилі лідерства(за К. Левінем)
Авторитарний
Демократичний
Ліберальний
Лідер діє одноосібно, не зважаючи на думки оточуючих.
Лідер у своїй діяльності спирається на допомогу групи, кожен член якої може вільно висловлювати свою думку
характеризується повною відсутністю чітко сформульованих вимог лідера до діяльності групи


Слайд #15
Стилі лідерства (за Лайкертом)
Консультативно-демократичний

Групова участь
Експлуатаційно-авторитарний
Доброзичливо-авторитарний


Слайд #16
Здібності формуються лише в певних умовах життя і діяльності людей та за наявності задатків (вроджених анатомо-фізіологічних особливостей, що утворюють відмінності між людьми).


Слайд #17
Обдарованість- це високий рівень вираженості здібностей, що забезпечує можливість успішного виконання діяльності.


Слайд #18
Т. Хант одним із перших пробував виміряти соціальну обдарованість. У 1928 р. розробив тест для “виявлення здатності мати справу
з людьми”


Слайд #19
Структура лідерської обдарованості:
лідерські якості;
комунікативні та організаторські здібності;
гнучкість у спілкуванні.


Слайд #20
Центр молодіжних та лідерських ініціатив
Районна асоціація дітей-лідерів
“Ровесник”
Районна школа навчання лідерів органів учнівського самоврядування
Гурток
“Лідерство –запорука успіху”
Гурток “Організатори дозвілля”
Теоретичний блок
Практичний блок
Діяльність 9 комісій
Організаційний комітет асоціації
Організація дозвіллєвих програм
Проведення масових заходів
Представницький склад на заходах різного рівня
Онлайн-режим спілкування
Посвідчення лідера
Напрямки діяльності
Участь у обласному зльоті лідерів
Співпраця з громадськими організаціями
Спеціальність
менеджер соціальних проектів”
Реалізація проектів
Організація масових заходів
Співпраця з органами місцевого самоврядування
Участь у заходах обласного та Всеукраїнського рівня


Слайд #21
Районна школа лідерів


Слайд #22


Слайд #23


Слайд #24
КВЕСТ


Слайд #25


Слайд #26


Слайд #27


Слайд #28
Обласний зліт лідерів у Корчагінці
Обласний зліт лідерів у Корчагінці


Слайд #29


Слайд #30
База дослідження


Слайд #31
Напрямки діяльності:
Виявлення рівня прояву
лідерських якостей у групі
(експрес-тест)

Виявлення та оцінки
комунікативних і
організаторських
здібностей вихованців
(“Методика КОН-1”)
Виявлення рівня гнучкості
у спілкуванні
(А. Гольдштейн)


Слайд #32


Слайд #33


Слайд #34


Слайд #35


Слайд #36
- комунікативні здібності
- організаторські здібності


Слайд #37
Діаграма порівняльних результатів
визначення рівню комунікативних
та організаційних здібностей


Слайд #38


Слайд #39


Слайд #40


Слайд #41
Порівняльна діаграма результатів визначення показників гнучкості у спілкуванні, %


Слайд #42
Дякую
за увагу!