Презентація "Написання нн у прикметниках і похідних словах"

-10
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Написання нн у прикметниках і похідних словах"
Слайд #1
Написання нн у прикметниках і похідних словах


Слайд #2
Правила
Подвоюється н між голосними в прикметниках на -ний, -ній, якща ці прикметники утворені від іменників з основою на н : туман-туманний.
Подвоюється н у наголошених суфіксах -енн(ий), -анн(ий) :
А) у прикметниках, які вказують на більшу, ніж звичайна, чи найбільшу міру якості : страшенний .
Б) у небагатьох прикметниках-старослов`янізмах : огненний (звичайне : вогняний)
У словах, похідних від прикметників, написання нн або н зберігається : туманний-туманно,туманність.


Слайд #3
Вправа
Старан…ий, незнан…е, сон…ий, студен…ий, туман…ий, дерев`ян…ий, осін…ій, адресован…ий, страшен…ий, левин…а, письмен…ик, нездолан…а, захоплен…ий, вікон…ий, скажен…ий, закон…ий, благословен…ий, з`єднан…ий, рослин…ість, журавлин…ий, олов`ян…ий,недоторкан…ий, вихован…ий, орлин…ий, електрон…ий, височен…ий, мерзен…ий, окаян…ий .