Презентація "Надзвичайні ситуації воєнного характеру"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Надзвичайні ситуації воєнного характеру"
Слайд #1
Надзвичайні ситуації воєнного характеру 
це ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій


Слайд #2
Глобальна НС: загроза її виникнення та поширення наслідків - континент або значна його частина чи планета в цілому


Слайд #3
Національна НС: наслідки охоплюють великі території держави, але не виходять за її кордони


Слайд #4
Регіональна НС обмежена територією декількох областей, краю чи суміжних країн


Слайд #5
Місцева НС обмежена територією населеного пункту, району чи області


Слайд #6
Об'єктова НС обмежена територією об'єкта


Слайд #7
Локальна НС: загроза її виникнення та розповсюдження наслідків обмежена виробничим приміщенням