Презентація "Основні категорії заповітних об’єктів.Уявлення про екомережі"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні категорії заповітних об’єктів.Уявлення про екомережі"
Слайд #1
«Основні категорії заповітних об’єктів.Уявлення про екомережі.


Слайд #2
Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного й біорізноманіття, місць розселення та зростання цінних видів тваринного й рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і, відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України, підлягають особливій охороні.


Слайд #3
Екологічна мережа має бути побудована на трьох рівнях —міжнародному, національному та регіональному.


Слайд #4
Основні причини побудови екомережі:- цілісність-єдність-ієрархічність-поліфункціональність-комплементарність-відповідність


Слайд #5
Основні структурні елементи екомережі:- Ключові природні території(природні ядра,ядра біорізноманіть)- сполучні території(екокоридори)-буферні території(захисні зони)-території відновлення(ренатуралізації)-території природного розвитку


Слайд #6
Висновки:-Концепція екомережі є інтегруючою на даному етапі збереження природи,оскільки поєднує у єдине ціле наявні концепції і системі охорони природи-вона предбачає залучення до своєї структури різнорівневих природоохоронних територій.


Слайд #7
Дякую за увагу!Виконала:учениця 11-ББровко Ілона