Презентація "Екологічна безпека"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічна безпека"
Слайд #1
Екологічна безпека
Підготували
Учениці 11-А класу
СШ №307
Високоморна Ярослава
Гудименко Марія


Слайд #2
Екологічна безпека
Екологі́чна безпе́ка — це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я людини.


Слайд #3
Це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не приводять до життєво важливих втрат (або погроз таких втрат), що наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно і політично готове (може без серйозних втрат адаптуватися) людство.


Слайд #4
Екологічна безпека визначається по відношенню до територій держави, регіону, адміністративних областей і районів, населених пунктів (міст і сіл) або до народногосподарських об'єктів — нафтогазопромислових районів, промвузлів, заводів, фабрик і інших об'єктів промисловості, транспорту, енергетики, хімії, гірництва,зв'язку тощо.


Слайд #5
Екологічна безпека ґрунтується на:
усвідомленні того, що людство — невід'ємна частина природи, повністю залежна від навколишнього його середовища;
визнанні обмеженості і конечності природно-ресурсного (екологічного) потенціалу Землі і окремих її регіонів, необхідності його якісної та кількісної інвентаризації;
неможливості штучного розширення природно-ресурсного (екологічного) потенціалу понад природно-системні обмеження;
визначенні допустимого максимуму вилучення природних ресурсів і зміни екосистем як середовища життя;
необхідності вироблення превентивних екологічних заборон задовго до економічного вичерпання природних ресурсів або їх непрямого руйнування;


Слайд #6
обов'язковості створення соціально-економічного механізму гомеостазу в системі «людина — природа» типу «природа — товар — гроші — природа» (аналогічно механізму «товар — гроші — товар»);
нагальної і обов'язкової необхідності регулювання чисельності людей, їх тиску на природне середовище на локальному, регіональному та глобальному рівнях;
прийнятності тільки «екологосумісних» технологій і техніки в усіх галузях господарювання;
переході до ресурсоекономних технологій і мініатюризації виробів, до безпечних для природи і людей господарських прийомів;
визнанні закону оптимальності, а в господарюванні — принципу розумної достатності у використанні способів отримання життєвих благ в просторових і часових конкретних рамках (обмеження по факторах екологічного, соціального і економічного ризику);
розумінні, що без адекватного середовища життя (цілісності екосистем) неможливе збереження нічого живого, в тому числі його видів (включаючи людину) і природних систем більш низького рівня ієрархії.


Слайд #7
Екологічна безпека складається з
екологічного аудиту,
моніторингу,
прогнозу розвитку екологічної ситуації
екологічного менеджменту
Екологічна проблема