Презентація "Раціональна економічна поведінка споживача та виробника"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Раціональна економічна поведінка споживача та виробника"
Слайд #1
Раціональна економічна поведінка споживача та виробника


Слайд #2
Корисність – це оцінка споживачем здатності речей та послуг задовольняти його потреби , забезпечуючи певний рівень їх задоволення .


Слайд #3
Раціональний споживач має три ознаки :
Здатність свідомо оцінювати корисність речей та послуг
Прагнення досягти максимальної корисності в задоволенні всієї сукупності потреб
Урахування доходу як обмежувального чинника в задоволенні потреб


Слайд #4
Потреба - вияв необхідності в певних речах та послугах .
ПОТРЕБИ
За способом задоволення
За благами , які задовольняють
За джерелом виникнення
1.Базові 2.Породженні розвитком цивілізації
1.Матеріальні 2.Духовні
1.Індивідуальні 2.Колективні


Слайд #5
Гранична корисність – корисність окремого споживчого блага . Загальна корисність – корисність певної суми благ .


Слайд #6
Спожиті порції морозива
Гранична корисність
Загальна корисність
1
8
8
2
6
14
3
4
18
4
2
20
5
0
20
Залежність оцінки споживачем корисності від кількості спожитих порцій морозива


Слайд #7
Закон спадної граничної корисності :якщо споживач послідовно споживає певну кількість благ , то корисність кожного наступного блага він зазвичай оцінює нижче від попереднього.


Слайд #8
Повний випуск або максимально можливий – такий за якого забезпечується повне використання виробничих ресурсів .
Раціональний виробник – це той , що прагне повного випуску і використання всіх виробничих ресурсів .


Слайд #9
Різні (альтернативні) варіанти розподілу ресурсів для виробництва двох товарів
Виробництво
тис. од.
Варіанти виробництва за різного розподілу ресурсів
А
В
С
D
E
Комп'ютери
100
90
70
40
0
Трактори
0
5
10
15
20
Крива виробничих можливостей


Слайд #10
Зрушення кривої виробничих можливостей


Слайд #11
Альтернативна вартість – альтернативні витрати , пов'язані з найліпшим з невибраних варіантів .
Граничний продукт – створений внаслідок залучення додаткової одиниці ресурсу .


Слайд #12
Закон спадної продуктивності(віддачі) факторів виробництва : кожна виробнича технологія виявляє свою ефективність лише за певних масштабів виробництва .


Слайд #13
Працівники
Обсяги виробництва
од. продукції
Продуктивність додаткового працівника або гранична продуктивність
Од. продукції
1
5
5
2
11
6
3
18
7
4
22
4
5
25
3
Залежність граничного продукту від кількості занятих працівників