Презентація "Державний лад"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Державний лад"
Слайд #1
Державний лад


Слайд #2
Фо́рма держа́вного правлі́ння — це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів, порядок їх формування і особливості розподілу повноважень між ними, а також взаємовідносини з населенням держави.


Слайд #3


Слайд #4
Форма правління


Слайд #5
Президентська республіка
Парламентсько-президентська республіка

Військова диктатура
Однопартійна диктатура
Абсолютистська монархія
Конституційна монархія
Парламентська конституційна монархія
Парламентська республіка
Президентсько-парламентська республіка


Слайд #6


Слайд #7
абсолютна монархія — форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.


Слайд #8
Конституці́йна мона́рхія — влада монарха обмежена конституцією, законодавчі функції передані парламенту, виконавчі – уряду. Без згоди парламенту монарх не має права видавати закони й розпорядження загальнодержавного характеру. Сучасними державами з конституційною монархією є Великобританія, Данія, Норвегія та ін. Також державами з конституційною монархією є Нідерланди, Бельгія.


Слайд #9


Слайд #10
Президентська республіка характеризується значною роллю президента в системі державних органів, поєднанням в його руках повноважень глави держави і глави уряду. Її також називають дуалістичної республікою, підкреслюючи, тим самим, факт чіткого розподілу двох влад: зосередження сильної виконавчої влади в руках президента, а законодавчої — в руках парламенту.


Слайд #11
Парламентська республіка — це різновид республіки з перевагою повноважень на користь парламенту. У парламентській республіці уряд відповідає тільки перед парламентом, а не перед президентом.


Слайд #12
Змішана республіка— форма державного правління, яка поєднує ознаки президентської і парламентської республік


Слайд #13
Форма державного устрою


Слайд #14


Слайд #15
Уніта́рна держа́ва — це єдина цілісна держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами.
Унітарні держави світу


Слайд #16