Презентація "Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища"
Слайд #1
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.


Слайд #2
Забруднення — це викид та нагромадження шкідливих речовин в оточуюче середовище в обсязі, який не може більше поглинатися навколишнім середовищем.
У більш широкому розумінні забруднення – це будь-який викид токсичних, корозійних, іонізуючих, термічних і інших шкідливих речовин, незалежно від того, чи є вони відходами чи коштовним проміжним, кінцевим або ж побічним продуктом, забруднює навколишнє середовище.


Слайд #3
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.
Викиди промислових Пестициди Мінеральні Викиди
підприємств добрива транспорту
Транспортні та виробничі Іонізуюче Вібрації
шуми випромінювання

Світлові та теплові
впливи


Слайд #4
Види забруднень


Слайд #5
Компоненти природи
Неживий компонент Живий компонент


Слайд #6
Вплив забруднень на компоненти природи
Інградієнтне забруднення – викид у довкілля мінеральних та органічних речовин, ворожих природним біогеоценозам


Слайд #7
Параметричне забруднення пов'язане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища
Радіаційне Теплове
Світлове

ЕлектромагнітнеСлайд #8
Біоценотичне забруднення полягає у впливі на склад та структуру популяцій живих організмів
Порушення балансу популяцій
Акліматизація видів
Браконьєрство
Білий амур


Слайд #9
Стаціально-деструкційне забруднення являє собою зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування
Вирубка лісів
Ерозія грунтів
Кар`єрна розробка
копалин
Лісові й степові
пожежі
тощо…