Презентація "Екологія як наука про довкілля"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологія як наука про довкілля"
Слайд #1
Екологія як наука про довкілля
Еколо́гія— наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.


Слайд #2
Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #3
Еволюція екології
Карл Мебіус - німецькийзоолог і ботанік , один із засновників екології .Запропонував поняття “біоценоз “.


Слайд #4
Фредерік Клементс - американський ботанік , еколог рослин і міколог
Ввів поняття « Екотоп », що означає різку перехідну зону між спільнотами.


Слайд #5
Предмет,об’єкт,завдання і методи науки про довкілля


Слайд #6
Методи екологічних досліджень
- спостереження


Слайд #7
- експеримент


Слайд #8
- моделювання


Слайд #9
Структура сучасної екології та її місце в системі наук


Слайд #10
Місце сучасної екології в системі наук


Слайд #11
Властивості складних систем.Хронологія розвитку геосфери


Слайд #12
Біосфера,основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу


Слайд #13
Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства(№6)


Слайд #14
Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі


Слайд #15
Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості