Презентація "Виробництво"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Виробництво"
Слайд #1
Презентація на тему:“Виробництво”
Виконала учениця 11-А класу
Кузьменко Надія


Слайд #2
Поняття виробництва
Виробни́цтво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Процес виробництва за своєю структурою складається з 4-х фаз:


Слайд #3
Існує також поділ виробництва на первинне, вторинне, третинне і четвертинне, що свідчить про похідність видів виробничої діяльності
Первинне четвертинне
-сільське -інф-ція
господарство та знання третинне
-Лісництво вторинне -виробничі
та ін -обробна -споживчі
промисл. послуги
Виробництво


Слайд #4
Виробни́чі відно́сини — суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.
Ця система відносин відбиває соціальну сторону економіки.


Слайд #5
Фактори виробництва- ресурси, що використовуються в виробництві, від яких залежить об'єм випускаємої продукції.


Слайд #6
Капітал. Критика політичної економії — одна з основних праць Карла Маркса, в якій аналізується та критикується капіталістичне суспільство. Книжка мала визначний вплив на робітничий рух в XX столітті.


Слайд #7
Економічна теорія криз Маркса
Маркс визначив природу криз у капіталіс-тичному суспільстві та довів невипадковість та закономірну періодичність криз у буржуазному суспільстві.


Слайд #8
Виробничі ресурси
Основна характеристика всіх виробничих ресурсів-це їх обмеженість.


Слайд #9
Значення виробництва, його суспільно-економічна роль
Виробництво є важливим компонентом функціонування будь-якої держави, тому що воно визначає її економічну безпеку, сталість фінансової системи і рівень життя людей.
Основна мета виробництва в ринкових умовах, згідно зі статутом підприємства, полягає в забезпеченні споживача необхідною йому продукцією у певні строки, заданої якості та комплектації, з мінімальними витратами для виготовлювача.