Презентація "Засоби масової інформації"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Засоби масової інформації"
Слайд #1
Засоби масової інформації
Підготували
учениці 11-А класу
Шпак Анна і Якоб Альона


Слайд #2
Засоби масової інформації(ЗМІ)- форми
розповсюдження інформації,спрямовані на охоплення
необмеженого кола осіб та організацій з метою
оперативного інформування їх про події та явища у
світі.


Слайд #3
Характерні риси засобів масової інформації


Слайд #4
• публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів)


Слайд #5
• наявність спеціальних технічних засобів


Слайд #6
• непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних партнерів


Слайд #7
Найбільш масовий і сильний політичний
вплив на суспільство мають
аудіовізуальні засоби масової інформації,
насамперед телебачення. 


Слайд #8
Функції засобів масової інформації


Слайд #9
1) Інформаційна функція - отримання і розповсюдження відомостей пронайбільш важливі для громадян і органів влади події


Слайд #10
2) Освітня функція - донесення до громадян певних знань дозволяєадекватно оцінювати відомості, отримані з різних джерел


Слайд #11
3) Функція соціалізації - засвоєння людиною політичних норм, цінностей,зразків поведінки, дозволяє їй адаптуватися до соціальної дійсності


Слайд #12
4) Мобілізаційна функція-проявляється у спонуканні людей до певних політичних дій


Слайд #13
5)Організаторська — у ній найбільш наочно проявляється роль журналістики як «четвертої влади» в суспільстві


Слайд #14
6)Рекламно-довідкова-пов’язана із задоволенням запитів у зв’язку із захоплень різних верств населення (сад, туризм, колекціонування тощо)


Слайд #15
Роль ЗМІ у житті суспільства


Слайд #16
ЗМІ забезпечують представникам різних
суспільних груп можливість
публічно виражати свої думки,
формулювати та представляти в
громадській думці свої інтереси. 


Слайд #17
Без преси, телебачення, радіомовлення жоден громадянин не може правильнозорієнтуватися у політичних процесах, приймати відповідальні рішення.


Слайд #18
 Сьогодні в українському політичному процесі активно починає використовуватися Інтернет, який дозволяє політикам встановити зворотний зв'язок зі своїми виборцями.


Слайд #19
Згідно Закону України "Про інформацію" всі громадяни України, мають право на інформацію.


Слайд #20
Яка інформація не підлягає передачі для ознайомлення?


Слайд #21
– інформація, яка у встановленому порядку визнана державною таємницею


Слайд #22
– конфіденційна інформація


Слайд #23
– інформація, що стосується приватного життя громадян


Слайд #24
– службове листування, пов’язане з процесом прийняття рішень, які ще не прийняті


Слайд #25
– інформація фінансових установ, що підготовлена для контрольно-фінансових відомств


Слайд #26
Яка інформацiя, не вiдноситься до
державної таємницi?


Слайд #27
– інформація про стан довкiлля, про якiсть харчових продуктiв i предметiв побуту


Слайд #28
– інформація про аварiї, катастрофи, небезпечнi природнi явища та iншi надзвичайнi подiї, якi сталися або можуть статися i загрожують безпецi громадян


Слайд #29
Отже,засоби масової інформації - могутня сила впливу на свідомість людей,вони мають важливий обов’язок перед суспільством.


Слайд #30
Дякуємо за увагу!!!