Презентація "Правопорушення"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Правопорушення"
Слайд #1
Правопорушення
Презентація
Учениці 10-А класу
Лікарь Тетяни


Слайд #2
Визначення
Правопорушення - це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що зумовлює юридично визначені негативні наслідки для правопорушника.


Слайд #3
Ознаки правопорушень:
1) за своїм соціальним значенням  правопорушення соціально шкідливе, тобто спричиняє чи може спричинити шкоду нормальним суспільним відносинам, правам, свободам, законним інтересам суб'єктів.
2) за психологічними ознаками правопорушення як вчинок завжди має свідомо-вольовий характер, здійснюється під контролем волі і свідомості суб'єкта.
3) юридична ознака правопорушення полягає в його протиправності. Поведінка суперечить приписам правових норм. 
4) з погляду юридичних наслідків правопорушення як юридичний факт породжує охоронні правовідносини, в межах яких реалізуються заходи відповідальності за вчинене правопорушення.
5) об'єктивна характеристика правопорушення завжди є діянням суб 'єкта (дія чи бездіяльність), яке з юридичного погляду виражається: 1) у невиконанні суб'єктом своїх обов'язків, що випливають з договору чи закону; 2) у недотриманні заборон, установлених правовими нормами; 3) у зловживанні суб'єкта своїми правами тощо.
6) контролюючі можливості держави полягають у тому, що вона може притягнути до юридичної відповідальності за правопорушення з метою поновлення порушених прав суб'єктів з наступним покаранням правопорушника


Слайд #4
Види правопорушень
ЗЛОЧИНИ
КОНСТИТУЦІЙНІ
ЦИВІЛЬНІ
АДМІНІСТРАТИВНІ
ДИСЦИПЛІНАРНІ


Слайд #5
Елементи податкового правопорушення
ОБ’ЄКТ
СУБ’ЄКТ


Слайд #6