Презентація "Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму"
Слайд #1
Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму
Виконала учениця 11-А класуСидоренко Анастасія


Слайд #2
СПІЛКУВАННЯ - це процес передавання й сприймання повідомлень за допомогою вербальних і невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією між учасниками спілкування, її сприйняття й пізнання, а також їхній вплив один на одного і взаємодією щодо досягнення змін у діяльності.


Слайд #3
Виокремлюють такі види спілкування:
міжособистісне;
між особистістю і групою;
групове і міжгрупове;
масове;
довірливе і конфліктне;
інтимне і криміногенне;
ділове й особисте;
пряме й опосередковане;


Слайд #4
Спілкування
Співпраця, співробітництво — спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети.
Саме через спілкування налагоджуютьсяй осмислюються необхіднідля діяльності зв’язки


Слайд #5
Ділова співпраця
Дружня співпраця
Співпраця у навчанні
Сімейна співпраця


Слайд #6
Культура спілкування
Культура спілкування – сукупність загальноприйнятих норм поведінки людини в суспільстві.
Культура висловлювання
Культура словесного обговорювання проблем
Уміння логічно й лаконічно висловлювати думки
Уміння знаходити головну думку
Толерантність викладання власної думки


Слайд #7
Розвиток соціуму
Вміння спілкуватися і співпрацювати між собоюбез конфліктів і образ.