Презентація "Стимулювання ефективної праці та напрямки його вдосконалення"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Стимулювання ефективної праці та напрямки його вдосконалення"
Слайд #1
15.Стимулювання ефективної праці та напрямки його вдосконалення
Підготувала: Босович Валентина
Команда: Бостонська матриця


Слайд #2
Мотивація праці
Одна з найважливіших функцій менеджменту, що представляє собою спонукання працівників до діяльності по досягненню цілей підприємства через задоволення їх власних потреб.


Слайд #3
Види мотивації
пряма
владна (примусова)
опосередкована (стимулювання)


Слайд #4
Пряма мотивація
Являє собою безпосередній вплив на  працівника і його систему цінностей шляхом:
переконання
навіювання
психологічного впливу
агітації
демонстрації прикладу


Слайд #5
 Владна (примусова) мотивація
Базується на загрозі погіршення задоволення яких-небудь потреб працівника при невиконанні ним встановлених вимог. 


Слайд #6
Стимулювання
Метод формування мотивів, що передбачає право вибору працівником варіанти поведінки відповідно до його інтересів.


Слайд #7
Основними завданнями мотивації: 
визнання праці співробітників, що досягли значних результатів;
демонстрація високих результатів праці;
популяризація результатів праці зразкових співробітників; 
застосування різних форм визнання заслуг; 
підняття морального стану; 
забезпечення процесу підвищення трудової активності. 


Слайд #8
Принципи побудови ефективної системи праці:
виявлення першочергових необхідних матеріальних і нематеріальних потреб;
володіння інформацією про діючу систему стимулів на підприємстві;
надані матеріальні стимули повинні бути економічно виправданими;
система стимулів повинна бути зрозумілою співробітникам.


Слайд #9
Практичне втілення працівників:
економічні(прямі)
економічні(непрямі)
адміністративні
організаційно-виробничі
морально-психологічні.
соціальні (не грошові)


Слайд #10
Теорії мотивації:
змістовні
процесуальні 


Слайд #11
Змістовні теорії мотивації:
- Теорія потреб А. Маслоу; - Теорія існування, зв'язку і росту Альдерфера; - Теорія набутих потреб Д. Мак-Клелланда; - Теорія двох факторів Ф. Герцберга. 


Слайд #12
Умови досягнення результатів:
прикладення зусиллля працівника
здібності і характер працівника
створення працівником власної ролі


Слайд #13
Процесуальні теорії мотивації 
Теорія очікування В. Врума;
Теорія справедливості Адамса; 
Модель мотивації Портера-Лоулера.


Слайд #14
Види стимулювання:
матеріальний
моральний
особистий
груповий


Слайд #15
Умови праці в СРСР
1. Не працювали тільки непрацездатні.
2.Всім діставалося відносно порівну.
3.Індивідуальних надбавок чи винагород в конвертах не існувало.
4. За найменшу провину працівник цілком міг отримати тюремний термін.
5. Указ, прийнятий в 1940 році, перевів країну на восьмигодинний робочий день та семиденний робочий тиждень.
6. Перевід кваліфікованих робітників з одного підприємства на інше.
7. Директора підприємства могли покарати за занадто м’яке ставлення до підлеглих.


Слайд #16
Принципи, запропоновані Г.Фордом:
1. Побудована чітко по вертикалі організація управління кількома підприємствами, управління всіма частинами та етапами виробництва з єдиного центра.
2. Масове виробництво, що забезпечує мінімальну вартість і задовольняє потреби масового покупця і є максимально прибутковим.
3. Розвиток стандартизації, що дозволяє швидко і без зайвих витрат переходити на випуск нових видів продукції.
4. Конвеєр з глибоким поділом праці.
5. Постійне вдосконалення системи управління.


Слайд #17
Умови праці в
В офісі не існує розпорядоку дня.
На роботу в компанію складно потрапити, але ще складніше звільнитися з неї.
На території Google-містечка розташовано 20 безкоштовних ресторанів.
Дозволено працювати з собаками.
Регулярно в Google дають концерти зірки рівня Елтона Джона.


Слайд #18
Довготривала пам’ять
Інформація, статистика
Абстракність
‘’Вогонь травлення’’
Активна праця