Презентація "Видатні економісти"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Видатні економісти"
Слайд #1
Видатні економісти


Слайд #2
(1863—1941 ) 
ЗОМБАРТ ВЕРНЕР 
німецький економіст, соціолог та історик, представ­ник історичної школи політичної економії.


Слайд #3
ЗОМБАРТ ВЕРНЕР 
Завданням економіста та історика є вивчення характеру кожної економічної системи в її своєрідності ;
Господарська діяльність зумовлена різними факторами, втіленими у певних інститутах,завдяки яким можна виділити специфічні риси економічної системи.


Слайд #4
БЕКЕР ГАРРІ СТЕНЛІ 
американсь­кий економіст, професор Чиказького університету, лауреат Нобелівської премії 1992 "
1930-


Слайд #5
БЕКЕР ГАРРІ СТЕНЛІ 
Спробував дослідити, як принципи ринкової логіки й моделі "витрати—випуск" можна викорис­тати в усіх сферах людської діяльності, виходячи з передумови, що всі дії та вчинки людей ґрунтуються на одних і тих же принципах.


Слайд #6
Фінн Ерлінг Кідланд 
1943-
норвезький економіст. Лауреат Нобелівської премії з економіки 2004 р


Слайд #7
1927 -
Вернон Ломакс Сміт 
американський економіст. Лауреат Нобелівської премії 2002 р. Президент Асоціації економічної науки (1986-1987 рр)Лауреат премії Адама Сміта (1995 р.).