Презентація "Правові відносини"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Правові відносини"
Слайд #1
ПРАВОВІДНОСИНИ


Слайд #2
Правові відно́сини — врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права. Правові відносини на відміну від інших суспільних відносин охороняються державною владою від порушень.


Слайд #3
ПРАВОВІДНОСИНИ БУВАЮТЬ:
ВРЕГУЛЬОВАНІ
ПРОСТІ
КОРОТКОЧАСНІ
АКТИВНІ
ВНУТРІШНІ
ДОГОВІРНІ
ГАЛУЗЕВІ
РЕГУЛЯТИВНІ
ОХОРОННІ
НЕВРЕГУЛЬОВАНІ
СКЛАДНІ
ДОВГОЧАСНІ
ПАСИВНІ
МІЖНАРОДНІ
УПРАВЛІНСЬКІ


Слайд #4
ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН
За кількістю учасників, поділом прав і обов’зків між ними
За сферою суспільних відносин
Односторонні
Двосторонні
Багатосторонні
Адміністративно-правові
Кримінальні
Трудові
Цивільно-правові


Слайд #5
СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН:
Індивідуальні
Колективні
Матеріальні
Нематеріальні


Слайд #6
Суб'єкт правовідносин — це суб'єкт права, який виступає учасником правових відносин і наділений відповідними суб'єктивними правами та юридичними обов‘язками.
Правосуб'єктність — це можливість чи здатність особи бути суб'єктом права з усіма відповідними наслідками. Правосуб'єктність являє собою сукупність правоздатності та дієздатності. Це поняття відображає ті ситуації, коли правоздатність і дієздатність нероздільні у часі, органічно об'єднані, наприклад, у організацій чи дорослих осіб, коли вони одночасно і правоздатні, і дієздатні. Багато із прав, що належать громадянам, не можуть передаватися, їх не може здійснити за недієздатну інша особа (наприклад, укласти шлюб, одержати освіту тощо).
Об'єкт правовідносин — це матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти правовідносин вступають між собою у певні правові відносини. Тобто, об'єкт правовідносин — це те, з приводу чого виникають правовідносини.


Слайд #7
ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Дієзда́тність- це здатність використовувати свої юредичні права та обов’язки.
Правоздатність – це здатністьособи мати юридичні права та обов’язки (з народження)
Деліктоздатність – це здатність особи нести відповідальність за свої вчинки
Правоздатність
Дієздатність
Часткова
З 14 років
Неповна
З 14 до 18 років
Повна
З 18 років
Обмежена
Деліктоздатність


Слайд #8
Юредичний факт – це життєві ситуації які регулюються норми права
Юридична дія – залежить від волі людини
Юридична подія – не залежить від волі людини
Неправомірна поведінка карається законом.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ: