Презентація "Поняття про суспільство"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Поняття про суспільство"
Слайд #1
Поняття про
суспільство
Виконали учні 10-А класу
Драгоморецька В.
Дронь Д.
Кравченко А.
Манухин А.
Яскуринська А.


Слайд #2
Суспільство — це відносно стійка система соціальних зв’язків і відносин, що склалися між людьми в процесі історичного розвитку їх спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб.


Слайд #3
Історія дослідження суспільства


Слайд #4
Ознаки суспільства:
спільнота не входить в жодні об'єднання, які роблять його частиною більш крупної системи;
шлюби укладаються між членами спільноти;
спільнота має цілісну територію, яку вважає власною;
поповнюється здебільшого за рахунок дітей тих людей, які вже є визнаними представниками спільноти;
спільнота має спільну систему управління;
вона має власну назву та власну історію;
існування спільноти є довшим від середньої тривалості життя окремого індивіда;
у спільноти існує специфічна культура — спільна система цінностей, що забезпечує згоду між її членами.


Слайд #5
Закрите та відкрите суспільство


Слайд #6
Суспільство самостійна частина соціуму
Суспільство
Держава
Економіка
Наука
Сім’я
Релігія
Право