Презентація "Геологічне середовище"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Геологічне середовище"
Слайд #1
Міжнародний стратиграфічний комітет (МСК) наприкінці 2000 р. прийняв рішення вважати час з початку другого кварталу 2001 р. новим геологічним періодом у складі кайнозойської ери. Період назвали п'ятеричним (Г), або техногеном. Тепер усі держави зобов'язані кожні 5 років подавати до МСК звіт про об­сяги здійснених гірничих робіт, які за складом породи, у якій кількості і звідки переміщені, де ними утворені товщі п'ятеричних, або техногенових, відкладів. Що, на вашу думку, спонукало вчених до такого рішення? Це в Україні найпоширенішими є техногенові відклади? Який їх склад, походження?


Слайд #2
Вплив техногенної діяльності
Глобальний характер діяльності людини призводить до якісних змін у природній біогеохімічній циклічності процесів біосфери. Щорічно з надр Землі видобувається понад 100 млрд т корисних копалин, виплавляється близько 800 млн т різних металів, виробляється понад 60 млн т не відомих у природі синтетичних матеріалів. В атмосферу надходить близько 20 млрд т двоокису вуглецю і понад 700 млн т інших паро- та газоподібних сполук і твердих частинок.


Слайд #3
Життя людини минає у створеному нею продукті історичного, і особливо соціального, розвитку людства — техногенному середовищі. . Оскільки техногенне середовище є продуктом суспільної діяльності людства, для нього, як і для будь-якої форми діяльності, характерні наявність небезпеки і шкоди для здоров'я людини.


Слайд #4
Геологічне середовище
Гірські породи верхньої частини літосфери, що перебувають під впливом інженерно-господарської діяльності людей називають геологічним середовищем. В сер ХХ ст. людина, за визначенням В.І.Вернадського, стала найбільшою геологічною силою на нашій планеті.


Слайд #5


Слайд #6
Нераціональне використання
Людська діяльність піднімає з глибин Землі величезні маси ендогенних мінералів, збагачених рідкісними для поверхні хімічними елементами – важкими металами, радіонуклідами тощо, навіть незначні концентрації яких небезпечні для живих організмів.


Слайд #7
Найбільш негативно впливають на геологічне середовище гірничовидобувна і будівельна промисловість. Тільки 10% мінеральної сировини, що людина добуває з надр планети перетворюється на готову продукцію, решта 90% забруднює біосферу. До 1962 р. на поверхні Землі накопичилось 861 млрд. т техногенних геологічних відкладів. За три останні десятиріччя ця цифра потроїлася


Слайд #8
При бурінні сучасних надглибоких свердловин на поверхню Землі піднімаються великі об′єми гірських порід, які захаращують і забруднюють околиці місце розташування свердловин. Залишені у вигляді відвалів ці техногенні відклади розмиваються дощовими і талими водами і забруднюють навколишню територію шкідливими для живих організмів сполуками.


Слайд #9


Слайд #10
При підземному видобутку твердих корисних копалин утворюються:підземні гірські виробки ,що залишаються незаповненими відпрацьованою породою і над ними починаєтьсчя осідання земної поверхні. Нагромадження техногенних відкладів у вигляді териконів вилучають із природного кругообігу значні площі, псують навколишні
.


Слайд #11
При видобутку корисних копалин відкритим способом геологічне середовище порушується виїмками гірських порід – кар′єрами, площа яких може досягати десятків квадратних кілометрів, а глибина сотень метрів.


Слайд #12
Загалом велика частина території України надзвичайно уражена небезпечними геологічними процесами як природно-історичного, так і техногенного походження, що спричинюють складні техноприродні аварії і катастрофи, кількість і масштаби яких значно збільшилися за останні 5 років.


Слайд #13
Значної шкоди ландшафтам України завдає гірничо-видобувна і вугільна галузі промисловості. Від цієї діяльності особливо багато терпить Придніпровсько-Донецький регіон.Відвали пустої породи займають значні території, погіршуючи стан грунтів, забруднюючи повітря.


Слайд #14
Терикон — насип конічної форми з відвалу, які витягаються з шахт в ході видобування вугілля або руди. За мінеральним складом терикони належать до полімінеральних і мають змішаний характер: піщаноглинисті з вуглевміщуючими породами.


Слайд #15
У зв′язку з широкомасштабним руйнуванням господарською діяльностю геологічного середовища все більш актуальною стає проблема його раціонального використання. На місці та в околицях ведення геологорозвідувальних та гірничовидобувних робіт слід уникати засмічення території побутовими та виробничими відходами.


Слайд #16
Від складу та будови приповерхневої товщі гірських порід і рухів земної кори залежать особливості рельєфу земної поверхні. Гірські породи безпосередньо впливають на грунти і рослинний покрив, які на них розвиваються, а посередньо – також і на тваринний світ, клімат, тощо.


Слайд #17
Щоб уникнути руйнування геологічного середовища при будівництві, необхідно обов′язково виконувати весь комплекс інженерно-геологічних розвідувань. Адже, навантаження на гірські породи не повинні перевищувати межу їхньої міцності та деформаційної стійкості.


Слайд #18
   Необхідно здійснювати рекультивацію земель на місці відпрацьованих відкритим способом родовищ корисних копалин.Це поняття охоплює весь комплекс робіт, спрямованих на відновлення родючості й народногосподарської цінності порушених земель. Для того щоб уникнути осідання земель над підземними виробками необхідно заповнювати їх після відпрацювання відходами видобутку мінеральної сировини .


Слайд #19
Екологічна ситуація в Україні потребує спеціалізованих робіт з метою встановлення умов утворення промислових відходів, способів нейтралізації негативних наслідків розробки родовищ корисних копалин і діяльності гірничопереробних промислових підприємств.


Слайд #20
Дякуємо за увагу!