Презентація "Глобальні проблеми людства"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобальні проблеми людства"
Слайд #1
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


Слайд #2
Глоба́льні пробле́ми лю́дства —
комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу,характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості


Слайд #3
Пов’язані з міжнародними відносинами
Пов’язані із взаєминами людини і суспільства
Пов’язані із взаєминами людини й природи


Слайд #4
Збереження миру
Пов’язані з міжнародними відносинами
Проблема роззброєння та збереження миру на Землі. Історію людства можна розглядати як історію воєн. Тільки у XX ст. відбулись дві світові й безліч локальних воєн (у Кореї, В'єтнамі, Анголі, на Близькому Сході та в інших регіонах). Лише після Другої світової війни до початку ХХІ ст. сталося більше 40 міжнародних і близько 90 внутрішньодержавних конфліктів, де загинули десятки мільйонів людей


Слайд #5
Пов’язані з міжнародними відносинами
Вирівнювання соціально-економичного розвитку країн
Реалізація прав націй на самовизнечення


Слайд #6
Пов’язані із взаєминами людини і суспільства
Боротьба с голодом
Один мільярд двадцять мільйонів. Так багато людей у світі страждають від хронічного недоїдання. Більшість, 642 мільйонів, більшість країн Азії та Тихоокеанського регіону.
Голод вбиває дитину
кожні п'ять секунд.


Слайд #7
Пов’язані із взаєминами людини і суспільства
Вирішення питань охорони здоров’я та освіти
Культурно інформаційний обмін


Слайд #8
Пов’язані із взаєминами людини й природи
Екологічна
Екологічні проблеми
нині поширені практично повсюдно.
Це означає, що вони створюють загрозу життєдіяльності не окремим групам людей, а людству загалом, не окремим регіонам чи країнам, а всій планеті.


Слайд #9
Пов’язані із взаєминами людини й природи
Енергетична та Сировинна

Нині людство впритул наблизилося до межі вичерпання найдоступніших, а тому і найдешевших видів органічних і мінеральних ресурсів. Передусім це стосується нафти і газу


Слайд #10
Пов’язані із взаєминами людини й природи
Продовольча

На початку XXI ст. продовольча проблема в світі загострилася, що обумовлено існуючими темпами зростання чисельності населення у порівнянні з виробництвом продовольства, різким скороченням площ орних земель і запасів прісної води, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції. Недоступність для багатьох держав хімізації, іригації, комплексної механізації також приводить до стабілізації або зниження обсягів виробництва продовольства, і зокрема найважливішого продукту землеробства — зерна.


Слайд #11
Пов’язані із взаєминами людини й природи
Демографічна

Суть глобальної демографічної проблеми полягає в швидкому і неконтрольованому зростанні чисельності населення світу, що викликає багато проблем. Це проблеми забезпечення продовольством, надання освіти, зайнятості та якості життя населення, дефіциту природних ресурсів, екології і нестабільності в світі. Глобальна демографічна проблема пов'язана переважно з демографічною ситуацією в країнах, які розвиваються, але і у розвинених країнах також наростають певні демографічні проблеми


Слайд #12
Слід пам'ятати, що всі глобальні проблеми взаємопов'язані й тому можуть бути вирішені тільки в комплексі і тільки спільними зусиллями Світового співтовариства.