Презентація "Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми"
Слайд #1
10.ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІРМИ
Підготувала: Босович Валентина
Команда: Бостонська матриця


Слайд #2
В
ПП
ЕЕФ
В


Слайд #3
вступ


Слайд #4
Продуктивність праці – це…


Слайд #5
Продуктивність праці
НАПРЯМИ:
1) як кількість продукції, що виробляється в одиницю робочого часу;
2) як витрати праці на одиницю продукції, що виготовлена
ПОКАЗНИКИ:
1) виробіток
2) трудомісткість
ПРАЦЯ, витрачена на виробництво продукції, яка складається з:
1)живої праці
2)минулої праці


Слайд #6
пп


Слайд #7
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – це…


Слайд #8
Економічна Ефективність=
 
Показники:
продуктивність і фондомісткість праці
фондовіддача і фондомісткість продукції
матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції
економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки
енергомісткість продукції та ін.


Слайд #9
Зв’язок продуктивності праці і економічної ефективності
ПП
ОЗНАЧАЄ
-Зростання прибутковості
-Ефективне використання
ресурсів
ЕЕФ


Слайд #10


Слайд #11
Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку окремого підприємства в країні в цілому. Тому власники, наймані працівники та керівники повинні постійно шукати шляхи й результати підвищення продуктивності праці.


Слайд #12
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!