Презентація "Залежність мого життя і здоров’я від глобальних проблем"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Залежність мого життя і здоров’я від глобальних проблем"
Слайд #1
Залежність мого життя і здоров’ я від глобальних проблем
Здоров'я дорожче за багатство.
(Джон Рей)


Слайд #2
Інвалі́дність — соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.
Інвалідність
Інвалідність


Слайд #3
Алкоголі́зм — захворювання, що викликається систематичним вживанням алкогольних напоїв, що характеризується патологічним потягом до них, призводить до психічних і фізичних розладів та порушує соціальні стосунки особи, яка страждає цим захворюванням.
Алкоголізм


Слайд #4
Тютюнопалíння (або просто паління) — вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну.
Куріння


Слайд #5
Наркоманія— група хвороб, що виникає внаслідок систематичного, у наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого на офіційному рівні списку наркотиків.
Наркоманія


Слайд #6
Бідність — соціальні відносини, що характеризуються відсутністю необхідних матеріальних засобів для того, щоб провадити «нормальне» (відповідно до норм прийнятих суспільством) життя, наприклад, неможливість прогодувати свою родину, дати освіту дітям чи забезпечити сім'ю якісним медичним обслуговуванням.
Бідність‎


Слайд #7
Безприту́льні (бездомні, безхатченки) — категорія осіб без постійного місця проживання. До них можуть належати особи, які мешкають у не призначених та не пристосованих для проживання місцях, а також особи, які у нічний час проживають у притулку для бездомних.
Безпритульність‎


Слайд #8
Економі́чна кри́за (грец. krisis — поворотний пункт) — різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті — в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Економічні проблеми


Слайд #9
Злочи́нність — відносно масове, історично мінливе, соціальне і кримінально правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, вчинених на певній території за відповідний період часу.
Злочинність‎


Слайд #10
Конфлікт — ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.
Конфлікти‎


Слайд #11
Хвороба, або Захворювання — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонуванням організму (його частин) у людини / тварини.
Хвороби


Слайд #12
Корупція (від лат. corrumpere — псувати) — протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.
Корупція‎


Слайд #13
Проститу́ція в Украї́ні є незаконною, проте широко розповсюджена і в значній мірі ігнорується урядом.
Проституція‎


Слайд #14
Раси́зм — світогляд, а також політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду, як-от колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на раси, і різному ставленні до людей та їхніх спільнот залежно від приналежності до цих груп (рас).
Расизм‎


Слайд #15
Самогу́бство (суїцид) — свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією.
Самогубство‎


Слайд #16
Техногенна катастрофа (англ. Industrial disaster) - велика аварія на техногенному об'єкті, що тягне за собою масову загибель людей і навіть екологічну катастрофу.
Техногенні катастрофи‎


Слайд #17
Гастарбайтер (нім. Gastarbeiter, дослівно: гість-працівник (нім. Gast + Arbeiter)) — жаргонізм, що означає іноземця, що працює за тимчасовим наймом.
Гастарбайтерство


Слайд #18
Або́рт (лат. abortus — викидень) — переривання життя зачатої, але ще не народженої дитини, внаслідок якого настає переривання вагітності, і видалення її з матки до того, як дитина зможе жити самостійно.
Аборт


Слайд #19
Забру́днення — привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми.
Забру́днення


Слайд #20
Електромагнітне забруднення
Шумове забруднення
Локальне забруднення
Вихлопні гази
Види забруднень


Слайд #21
Електромагнітне забруднення – це різновид антропогенного або природного фізичного забруднення, що виникає при модифікації електромагнітних властивостей середовища (під дією ліній електропередач (ЛЕП) високої напруги, роботи деяких промислових установок, природних явищ – магнітних бурь і ін.).
Електромагнітне забруднення


Слайд #22
Шумове забруднення
Шумове забруднення атмосфери – одна з форм хвильового, фізичного забруднення, адаптація організму до нього є неможливою.


Слайд #23
Локальне забруднення— екологічне забруднення відносно невеликого району.
Локальне забруднення


Слайд #24
Вихлопний газ (газ, що відходить) — відпрацьоване в двигуні робоче тіло.
Вихлопні гази


Слайд #25
Соціальне відторгнення (стан соціального відторгнення) — поняття, яке характеризує сучасні форми соціального неблагополуччя.
Соціальне відторгнення


Слайд #26
Екологічна проблема — це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Екологічні проблеми


Слайд #27
атмосферні (забруднення атмосфери: радіологічне, хімічне, механічне, теплове);
водні (виснаження і забруднення поверхневих і підземних вод, забруднення морів і океанів);
геолого-геоморфологічні (інтенсифікація несприятливих геолого-геоморфологічних процесів, порушення рельєфу і геологічної будови);
ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, дефляція, вторинне засолення, заболочування і ін.);
біотичні (зведення рослинності, деградація лісів, пасовищна дигресія, скорочення видової різноманітності і ін.);
комплексні (ландшафтні) — запустинювання, зниження біорізноманітності, порушення режиму природоохоронних територій.
Класифікація екологічних проблем


Слайд #28
Атмосферні


Слайд #29
Водне


Слайд #30
Грунтове


Слайд #31
Підготувала учениця11 класуВисоцька Оля