Презентація "Словотворчі засоби стилістики"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Словотворчі засоби стилістики"
Слайд #1
Словотворчі засоби стилістики


Слайд #2
Словотворчі засоби відіграють важливу роль у стилістичному забарвленні слів і в стилетворенні.
Словотворчі засоби впливають на стилістичну маркованість слів і вживання у тому чи іншому стилі мовлення.
Стилістичні можливості словотвору виявляються у зіставленні слів одного кореня й одного значення, але різного словотворчого оформлення. (Мати- матінка, матуся, матусенька)


Слайд #3
Найголовніша роль у стилістичному забарвленні слів належить префіксам і суфіксам. Вони впливають на значення новоутвореного слова та його стилістичне забарвлення .
Префікси
Суфікси


Слайд #4
Префікси
Префікси роблять слова стилістично виразнішими.
Слова, утворені за допомогою префіксів, використовуються в розмовному та книжних стилях.
Префікс –за, повторюючись у словах, не тільки вказує на початок дії, а й підсилює її емоційність.
За допомогою префікса –не виражається не тільки протилежне значення: неправда, неволя, нещастя, а й негативний, зневажливий відтінок: нездара, неук, нечепура.


Слайд #5
Суфікси
Одним із найбільш стилістично виразних словотворчих засобів є суфікси.
Значна частина суфіксів творить слова з абстрактним, узагальнюючим значенням. Це суфікси –анн-, -енн-, -от-, -ість-, -ізн-, -ізм-, -ств-, -цтв-. Наприклад: зіставлення, нарощування, практицизм, натуралізм.
Для творення слів- термінів використовують суфікси –ист-, -уват-, -атист-. Наприклад: азотистий, сіркуватий, зрошувальний.
Суфікси позитивної і негативної оцінки: -к-, -ок-, -очк- ,-оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ищ-, -ущ-, -ющ-.
Наприклад: грибочок, рідненький, теплесенький, злющий, сплюх.


Слайд #6
Тести
Найважливіша роль у стилістичному забарвленні слів належить:
А) кореням слів;
Б) префіксам і суфіксам;
В) закінчення слова;
Г) основа слова.
2. За допомогою якого префікса виражається негативний, зневажливий відтінок?
А) –при;
Б) –роз;
В) –не;
Г) –за .


Слайд #7
Тести
3. Який префікс повторюючись у словах, не тільки вказує на початок дії, а й підсилює її емоційність?
А)-за;
Б)-при;
В)-над;
Г)-роз.
4. Суфікси –анн-, -енн-, -от-, -ість-, -ізн-, -ізм-, -ств-, -цтв- :
А)використовують ля творення професійних слів;
Б)використовуються для творення слів термінів;
В) творить слова з абстрактним, узагальнюючим значенням;
Г)виражають емоційно-експресивні відтінки.