Презентація "Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту"
Слайд #1
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту


Слайд #2
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – це передбачені законом про кримінальну відповідальність суспільно небезпечні діяння, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують безпеку руху та експлуатації залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного, а також магістраль­ного трубопроводного транспорту.
Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту передбачена розділом XI Особливої частини КК (статті 276-292).


Слайд #3
Суб’єкт
фізичні осудні особи, які досягли 14-річного (статті 277, 278, ч. 2 і 3 ст. 289 КК) або 16-річного віку (решта статей). Деякі злочини можуть вчинятися тільки спеціальними суб’єктами (наприклад, працівником залізничного, водного чи повітряного транспорту – ст. 276 КК; капітаном судна – ст. 284 КК; особою, яка відповідає за технічний стан або експлуатацію транс­портних засобів – ст. 287 КК).


Слайд #4
Суб’єктивна сторона
Злочини з формаль­ним складом вчинюються з прямим умислом.
У злочинах з матері­альним складом необхідно встановлювати психічне ставлення особи до діяння і його наслідків, що має важливе значення для кваліфіка­ції.
Переважна більшість злочинів, передбачених даним розділом характеризується змішаною формою вини – умисел щодо діяння і необережність щодо наслідків. Саме відношення особи до наслідків визначає злочини цієї категорії, як необережні.


Слайд #5
Об’єкт
Родовим об’єктом злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту є суспільні відносини, які покликані забезпечувати безпеку руху та експлуатацію різних видів транспорту.
Додатковим безпосереднім об’єктом даних злочинів може виступати життя і здоров’я особи, власність.


Слайд #6
Об’єктивна сторона
 характеризуються переважно трьома обов’язковими ознаками:
1) суспільно небезпечним діянням;
2) суспільно небезпечними наслідками;
3) причиновим зв’язком між суспільно небезпечним діянням і суспі­ль­но небезпечними наслідками.


Слайд #7
Залежно від безпосереднього об’єкта та виду транспорту всі злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту можна поділити на три види (групи):


Слайд #8
Злочини проти встановленого порядку водіння транспорту


Слайд #9
Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту залізничного, водного чи повітряного транспорту
Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин


Слайд #10
Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
Порушення правил повітряних польотів
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 
Незаконне заволодіння транспортним засобом


Слайд #11
Злочини проти встановленого порядку забезпечення функціонування транспорту
Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства


Слайд #12
Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків
Порушення правил використання повітряного транспорту
Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації


Слайд #13
Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
Порушення чинних на транспорті правил
Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів 


Слайд #14
Злочини проти встановленого порядку поведінки на водних шляхах
Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден