Презентація "Військові бази"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Військові бази"
Слайд #1
Військові бази – джерело небезпеки для довкілля


Слайд #2
Військова діяльність
Військова діяльність була і залишається джерелом небезпеки для природи. Більшість об'єктів створює реальну і потенційну небезпеку для населення і довкілля, забруднює навколишнє середовище хімічними речовинами, зокрема важкими металами, підвищує радіаційний фон, що зумовлює деградацію природних комплексів.


Слайд #3
Основні проблеми:
Воєнно-промисловий комплекс споживає величезну кількість мінеральної сировини та енергії, потрібних для виробництва військової техніки.
Армія і флот спалюють колосальні об'єми палива.
Площа земель під полігонами, стрільбищами, навчальними центрами перевищує 100 тис. га.
Випробування різних видів озброєнь, а також проведення маневрів і навчань.


Слайд #4
В результаті втрат, витоків і розливів паливно-мастильних матеріалів протягом тривалого часу (іноді десятиріч) довкола військових баз та аеродромів на кілометри навколо забруднені поверхневі й підземні води. Ці порушення спричинюють появу в криницях, ставках і річках «запасів» нафтопродуктів і навіть токсикантів та канцерогенів — хрому, кадмію, свинцю, бензпіренів.


Слайд #5
Багато екологічних проблем є також у Військово-морських силах України. Кораблі й судна будувалися без урахування сучасних екологічних нормативів. Нині це джерело постійного забруднення водних об'єктів.


Слайд #6
У багатьох військових частинах не дотримуються правил захисту цивільного населення від шкідливого впливу електромагнітного й високочастотного випромінювання потужних радіолокаційних станцій.


Слайд #7
На сьогоднішній день на території України розміщено 135 арсеналів, баз і складів, на яких зберігається близько 772 тисяч тонн надлишкових і непридатних до подальшого використання та зберігання ракет і боєприпасів.


Слайд #8
Розв'язати проблему надлишкових і непридатних для використання та зберігання боєприпасів можливо шляхом їх утилізації.