Презентація "Срібне століття"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Срібне століття"
Слайд #1
Срібне
століття
Підготувала:учениця 11-А класуСкладанюк Наталія


Слайд #2
Срібна доба — термін, що вживається в літературознавстві для характеристики межі XIX-XX ст. у російській літературі.
Назва була обрана за аналогією із «золотою добою» російської літератури, яку ототожнювали з XIX сторіччям, коли працювала низка російських літераторів від Пушкіна і Баратинського до Чехова та Лева Толстого.
Символізм — одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі поширилася на початку XX ст. Основною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.
Акмеїзм — модерністська течія в російській поезії 1910-х років,акмеїсти, які вважали свою творчість вищим етапом у розвитку символізму, проповідували теорію «чистого мистецтва», культивували відірваність від життя, аполітиз ,волюнтаризм. А. був одним із різновидів декадансу, виявом крайнього індивідуалізмута містики.
Футуризм - Авангардний напрям у літературі й мистецтві, що розвинувся на початку XX століттяце мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу техніки. Спрямування футуризму можна виразити трьома «М»: місто, машина, маса


Слайд #3
Символісти
Мережковський Дмитро Сергійович
Гіппіус Зінаїда Миколаївна


Слайд #4
Бальмонт Костянтин Дмитрович
Вале́рій Я́кович Брю́сов


Слайд #5
Акмеїсти
Гумільов Микола Степанович
Ахматова Анна Андріївна


Слайд #6


Слайд #7
Кузмін Михайло Олексійович
Осип Емільович Мандельштам


Слайд #8
Футуристи
Маяковський Володимир Володимирович
Віктор Володимирович Хлєбников


Слайд #9
Асєєв Микола Миколайович
Пастернак Борис Леонідович


Слайд #10
Імажиністи
Імажіністи проголосили художній образ як самоціль поезії, затверджували примат самоцільного образу і формотворчості над сенсом, ідеєю; висловлювали переважно богемні настрої
Сергі́й Олекса́ндрович Єсе́нін
Марієнгоф Анатолій Борисович 


Слайд #11
Складна історична доба внесла трагізм, біль, розчарування в долі поетів «срібного століття». Всі вони були особистостями, людьми у найвищому розумінні цього слова. Талановиті. Самобутні. Молоді та сміливі. Вони за допомогою поетичного слова зробили революцію в літературі. Вони – двигуни цивілізації, без них не можливе людство.