Презентація "Сімейне право"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сімейне право"
Слайд #1
Сімейне право
Підготувала: Малькевич Анастасія
10-А клас


Слайд #2
Що таке сімейне право?
Умови вступу в шлюб і перешкоди до укладення шлюбу
Права та обов'язки подружжя.
Умови розірвання шлюбу
Аліментні обов'язки.
План:


Слайд #3
Сімейне право — це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин в зв'язку зі вступом у шлюб, створенням сім'ї, народженням та вихованням дітей.


Слайд #4
Принципи сімейного права:
1) визнання шлюбу, зареєстрованого тільки у державному органі реєстрації;
2) одношлюбність (ст. 25 СК України);
3) добровільність при укладенні шлюбу;
4) свобода розірвання шлюбу;
5) повна рівність чоловіка і жінки в особистих та майнових ;
6) принцип моральності та матеріальної підтримки (ст. 180 СК України).


Слайд #5
Сімейний кодекс України
І. Загальні положення;
II. Шлюб. Права та обов’язки подружжя;
III.Права та обов’язки матері, батька і дитини;
IV. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
V. Права та обов’язки інших членів сім’ї;
VI. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства;
VII. Прикінцеві положення)


Слайд #6
Що таке шлюб?
Це сімейний союз двох людей, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану, який визначає їхні права та обов'язки одного щодо іншого й щодо дітей.


Слайд #7
Шлюбний договір — угода осіб, що вступають до шлюбу або перебувають у шлюбі, спрямована на врегулювання їхніх майнових відносин.Шлюбний договір може бути кладений особами, що подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.


Слайд #8
Умови укладення шлюбу
Взаємне добровільну згоду
Сторони дієздатні
Сторони не є родичами
Шлюбний вік
(18 років)
Сторони не перебувають в іншому шлюбі


Слайд #9
Шлюб не можливий:
між особами, з яких хоча б одна перебуває в іншому шлюбі
між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії
між усиновителями і усиновленими
між повнорідними і неповнорідними братами і сестрами
між особами, з яких, принаймні, одну визнано судом недієздатною внаслідок душевної хвороби чи недоумства


Слайд #10
Права та обов'язки подружжя
особисті
майнові


Слайд #11
Особисті права та обов'язки:


Слайд #12
Особисті права


Слайд #13
Майнові права


Слайд #14
Права та обов'язки подружжя.
речі для професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з подружжя
заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету
ОБ'ЄКТИ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ


Слайд #15
Права та обов'язки подружжя.
Для сімейних відносин характерно повне рівноправність подружжя у вирішенні всіх питань сімейного життя, в тому числі і щодо виховання дітей.


Слайд #16
Права та обов'язки подружжя.
Брачний договір не може:
обмежувати правоздатність та дієздатність подружжя;
регулювати особисті немайнові права;
ставити одного з подружжя у несприятливі відносини;
Угода, що визначає майнові права і обов'язки подружжя у шлюбі або в разі його розірвання.
Брачний
договір


Слайд #17
Розірвання шлюбу
Марнотратство.
Безвідповідальність.
Байдуже ставлення до дітей, їх вихованню.
Подружня невірність.
Пияцтво.
Грубість.
Егоїзм.


Слайд #18
Порядок стягнення аліментів:
-розмір аліментів визначається за взаємною згодою,
Якщо угода не досягнуто - стягується судом:
-одна дитина - 25% від доходів (щомісяця)
-дві дитини - 33%
-три і більше - 50%
Аліментні обов'язки
Батьки зобов'язані утримувати неповнолітніх дітей
-в іншому випадку стягуються аліменти у судовому
порядку
Трудоспособные совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных
родителей
Не имеют права на содержание родители, лишенные
родительских прав.


Слайд #19
 Вагітна дружина;
Особа, з якою проживає дитина - до досягнення дитиною 3 років, а якщо дитина має вади розвитку, то до 6 років;
Жінка / чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою , у разі проживання з нею / ним спільну дитину;
Повнолітні діти віком до 23 років, які продовжують навчання і потребують матеріальної допомоги;
Діти та непрацездатні повнолітні діти мають право на аліменти від інших членів сім'ї та родичів у разі, якщо у них немає батьків.
Право на отримання аліментів мають:


Слайд #20
Дякую за увагу!!!