Презентація "Світові релігії"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Світові релігії"
Слайд #1
Світові релігії


Слайд #2
Релігія
Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що ґрунтується на вірі в існування надприродного.


Слайд #3
Класифікація релігій
Класифікація релігій
Примітивні
Фетишизм
Тотемізм
Шаманізм
Культ предків
 
 
Регіональні (національні)
Індуїзм
Іудаїзм
Конфуціанство
Даосизм
Синтоїзм
Джайнізм
 
 
Світові
Християнство
Іслам
Буддизм


Слайд #4
Конфесійна структура населення частин світу


Слайд #5
Християнство
Християнство – потужна за кількістю віруючих світова релігія, що виникла в Палестині в І ст. н.е. Із часом швидко поширилася майже в усі країни світу. В основі її лежить віра в Ісуса Христа як Бога–людину, Спасителя і Бога–Сина. Головне джерело християнського віровчення – Священне Письмо (Біблія).


Слайд #6
Християнство
Напрямок
Характеристика
Країни
Православ’я (199 млн осіб)
Напрямок християнства, в основі якого віра в божественне одкровення, втілене в догмати— незмінні істини
Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Болгарія, Румунія, Союз Сербії і Чорногорії, Греція, Кіпр, Македонія
Католицизм (1,06 млрд осіб)
Напрямок християнства, послідовники якого визнають Святе Письмо, а наміс­ником Христа на землі проголошують Папу Римського
Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Польща, Лит­ва, Україна, Чехія, Словаччина, Угорщи­на, Словенія, Хорватія, СІЛА, Канада, Філіппіни, країни Латинської Америки
Протестан­
тизм
(645 млн осіб)
Напрямок християнства, який зародив­ся у XVI ст. на хвилі антифеодального руху. Його засновник Мартін Лютер відкинув обов’язкове посередництво духівництва між людиною і Богом
Велика Британія, Німеччина, Нідерлан­ди, Швейцарія, країни Північної Євро­пи, Латвія, Естонія, СІЛА, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка


Слайд #7
Православні храми
Софіївський собор


Слайд #8
Православні храми
Андріївська церква


Слайд #9
Православні храми
Церква Вознесіння


Слайд #10
Католицькі храми
Тринітарський костел


Слайд #11
Католицькі храми
Костел Святої Варвари


Слайд #12
Протестантські церкви
Парафіяльний костьол Серця Ісуса


Слайд #13
Ватикан
Ватикан – центр сучасного християнства


Слайд #14
Іслам
Іслам є другою за чисельністю віруючих світовою релігією. Вона наймолодша за часом виникнення, що була заснована в VII ст. в Аравії Мухаммедом. Швидко поширилася в країнах Близького і Середнього Сходу, а потім – і в інших регіонах світу.


Слайд #15
Мухаммед
Муха́ммед— святий і пророк, що започаткував релігію Іслам. Вчені вважають Мухаммеда історичною особистістю, засновником перших громад мусульман, з його слів записано Коран.


Слайд #16
Коран
Кора́н — священне письмо мусульман та релігії ісламу. Мусульмани вірять, що Коран — книга не створена, а така, що існує вічно. Вона є словом Аллаха і вміщує його остаточну і повну волю. Коран поділяється на частини — сури.


Слайд #17
Тадж-Махал – перлина ісламської культури


Слайд #18
Буддизм
Буддизм дещо поступається за чисельністю іншим світовим релігіями, проте є однією з давніх релігій світу. Він зародився у Давній Індії в VI–V ст. до н.е. Його засновником вважається Сидхара Гаутама, який із часом одержав ім’я Будда.


Слайд #19
Будда
Будда — в буддизмі істота, що досягла пробудження і вийшла з кола страждань сансара. Дослівно з санскриту «пробуджений». Згідно з вченням махаяни існує нескінченна кількість будд, одним з яких був історичний будда Гаутама.


Слайд #20
Трипітака — священна книга буддизму
Канонічна буддійська література Трипітака створювалась в Індії і на Цейлоні протягом ос­танніх двох—трьох століть до нашої ери і перших століть нашої ери. Очевидно, тексти спочатку писали на пальмо­вих листках і складали в корзини. Мовою буддійської літератури були палійська і санскрит.


Слайд #21
Священне дерево
Дерево під яким за легендою царівна Майя народила Сіддхартху. Лумбини


Слайд #22
Пагода
Па́года— буддистська чи індуїстська споруда культового призначення. У різних країнах до пагод відносять різні типи споруд.