Презентація "Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя"
Слайд #1
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя


Слайд #2
Здоров’я —
це життя
«Живі квіти землі» — так
поетично називав
дітей Максим Горький


Слайд #3
Діти в сім’ї – то продовження роду, а в державі – запорука подальшого існування народу.


Слайд #4
На думку ба­гатьох учених та практиків, здоров'я здебільшого залежить від самої людини, її свідомості та активного ставлення до власного здоров'я. Медики стверджують, що 75 % хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та юнацькі роки, невироблення у дітей і підлітків з раннього дитинства морально-психологічних установок на усвідомлення цінності здоров'я, легковажне ставлення до власного здоров'я. Головна причина хвороб, вважав М.Амосов, у відсутності цілеспрямованої діяльності зі зміцнення здоров'я. «Щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх нічим не мож­на». — наголошував він.


Слайд #5
Тому зрозуміло, як важливо, починаючи з молодшого віку, виховувати позитивне ставлення до власного здоров'я, сприйняття його як найвищої цінності.


Слайд #6
Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях


Слайд #7
Здоров’я - це
стан повного фізичного,
духовного та соціального благополуччя,
а не лише відсутність
хвороби чи фізичних вад.


Слайд #8
Здоровий спосіб життя


Слайд #9
характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров’я та здоров’я оточуючих
Культура здоров’я


Слайд #10
Діяльність педагогічних та учнівських колективів з формування позитивного ставлення до власного здоров'я передбачає:
Прищеплення учням знань та вмінь
щодо здорового способу життя
Під час просвітницької діяльності:
лекції фахівців, бесіди вихователів, лекторії, виступи агітбригад
Зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, лікарями, спортсменами тощо


Слайд #11
Діяльність педагогічних та учнівських колективів з формування позитивного ставлення до власного здоров'я передбачає:
Навчання учнів умінням і навичкам здорового способу життя
фізкультурно-оздоровча діяльність
суспільно корисна
творча
ігрова


Слайд #12
Діяльність педагогічних та учнівських колективів з формування позитивного ставлення до власного здоров'я передбачає:
Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя
дотримання режиму дня,
санітарно-гігієнічних правил


Слайд #13
Діяльність педагогічних та учнівських колективів з формування позитивного ставлення до власного здоров'я передбачає:
Створення гуманного мікроклімату в учнівських колективах
Формування в учнів культури спілкування і неконфліктності.


Слайд #14
Отже,
Навчання здоровому способу життя має бути системним і сприяти гармонійному розвиткові психологічних здібностей учнів. Воно не повинно зводитися до періодичного інформування учнів з питань збереження здоров’я, а має передбачати комплекс систематичних заходів, спрямованих на забезпечення школярами здорового способу життя як складової соціалізації.


Слайд #15
А – активність
Б – бадьорість
В – воля
Г – гордість
Д – дружба
Е – енергія
Ж - жага творити
З – здоров’я
І – ініціативність
Н – наполегливість
О – оптимізм
Азбука здоров’я
П – прогрес
Р – радість
С – спорт
Т – творчість
У – упевненість
Ф – фізична сила
Ч – чистота
Ш – шанс
Щ - щедрість

Я – я знаю,
що здоровим бути модно
завжди


Слайд #16
Дякуємо за увагу