Презентація "Людина. Особистість. Громадянин"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Людина. Особистість. Громадянин"
Слайд #1
Проект з предмету Людина і світ на тему:”Людина.Особистість. Громадянин.”


Слайд #2
Людина як біологічна істота
Вітрувіанська людина
народжується,живе, розвивається і вмирає відповідно до законів природи. Вона не може відмовитися від їжї, відпочинку тощо-інакше її організм не зможе нормально працювати.


Слайд #3
Суспільство
Будівельники за роботою
Соціалізація дітей
- це соціальна організація населення визначеної території. Усі відносини,які виникають у сіспільстві,називаються соціальними відносинами. Формування людини зв’язане з такими факторами:1)біологічними задатками;2)соціальним середовищем і вихованням;3)внутрішнім “Я”. Таким чином людина є біосоціальною істотою.


Слайд #4
Особистість
Прояв індивідуалізму
- це індивідуально-соціальна ознака людини ,яка представлена соціально зумовленими та індивідуальними характеристиками,які виявляються в суспільних відносинах,є стійкими,та визначають поведінку Це сукупність соціально вагомих властивостей людини.


Слайд #5
Громадянин
Документ,що засвідчує громадянство України
- це особа,яка володіє громадянством,тобто постійним юридичним зв’язком із певною державою. Бути громадянином означає :1)брати участь у розбудові та захисті держави;2)діяти в рамках правового поля,окресленого законами держави і тд.Поняття “громадянин” та “особистість” об’єднує те,що вони описують одну людину. Однак поняття “особистість” означає її місто в суспільстві,а “громадянин”- у державі.


Слайд #6
Висновки
Таким чином,поняття “людина” , “особистість” та “громадянин” визначають різні характеристики належності людини до суспільства і держави,характеризують особливості її статусу та можливості щодо захисту суб’єктивних інтересів.


Слайд #7
Роботу виконав учень 11-А класу:Кальницький Денис