Презентація "Ринок капіталу"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ринок капіталу"
Слайд #1
Ринок капіталу
Підготувала учениця 11-А класуТЗОШ№24Складанюк Наталія


Слайд #2
Ринок капіталів - це частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позиковий капітал.
Фінансовий капітал
Фізичний капітал
  Капітал, вкладений у справу, який працює як джерело доходу у вигляді засобів виробництва: машини, обладнання, будівлі, споруди, земля, запаси сировини, напівфабрикатів тощо.
Це грошові засоби, які можуть бути використані для придбання або створення фізичного капіталу. Є джерелом для нагромадження фізичного капіталу.


Слайд #3
Ринок капіталів виконує такі функції:
По-перше, об’єднує дрібні розрізнені грошові заощадження населення, державних підрозділів, приватного бізнесу, зарубіжних інвесторів і створює великі грошові фонди.
По-друге, трансформує грошові кошти в позичковий капітал, що забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної економіки.
По-третє, надає позики державним органам і населенню для вирішення таких важливих завдань, як покриття бюджетного дефіциту, фінансування частини житлового будівництва тощо.


Слайд #4
Ринок капіталів сприяє:

зростанню виробництва і збільшенню товарообігу;

трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення;

відновленню основного капіталу;

руху капіталів усередині країни.


Слайд #5


Слайд #6


Слайд #7
Боргові ринки або ринки кредиту:
За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі, термін обігу яких перевищує 1 рік;


Слайд #8
Ринки акціонерного капіталу:
За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.


Слайд #9
Міжнародний ринок капіталу:
На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотримання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світовий ринок.


Слайд #10
Ринок капіталу характеризується такими особливостями
Його функціонування визначається потребою нагромадження капіталу
Попит на капітал залежить від його граничної продуктивності
Пропонування капіталу визначається вигодами(доходами)кредитора від надання грошей у
тимчасове користування боржникові.
4)Процент-ціна ринку капіталу-узгоджує інтереси кредитора та позичальника й визначається за формулоюі = В/К  100%


Слайд #11
Учасниками ринку капіталів є:
первинні інвестори, якими є власники вільних фінансових ресурсів, що мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал
спеціалізовані посередники - кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі за плату у формі відсотків;
позичальники - юридичні і фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.


Слайд #12
Таким чином, ринок капіталів забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і за структурою.


Слайд #13
Дякую за увагу!