Презентація "Що таке живопис?"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Що таке живопис?"
Слайд #1
Що таке живопис?
ЖИВОПИС (малярство) – вид образотворчого мистецтва, пов’язаний з передачею зорових образів шляхом нанесення кольорових матеріалів на зображальній площині, а також твори мистецтва, виконані в такий спосіб.


Слайд #2
Художні засоби живопису
- колір як головний компонент живопису. Сполучення кольорів у картині створює її колорит. Колір у живописі є головним способом зображення;
- фактура - різні способи накладання фарб. Розрізняють загладжену і не загладжену фактуру;


Слайд #3
- світлотінь - співвідношення світла і тіні в картині. Вона використовується як спосіб зображення, створюючи ілюзію простору, підкреслює центральні частини художнього образа, створює емоційний настрій, має символічне значення;


Слайд #4
- малюнок - один з найбільш виразних засобів у живописі;
- перспектива - спосіб створення просторового ефекту на площині. Історія живопису знає пряму і зворотну перспективу (ікони). Крім цього, розрізняють лінійну перспективу, де всі лінії картини сходяться в одній точці, яка розташована на 1/3 горизонту;


Слайд #5
- ритм як композиційний спосіб також використовується при створенні мальовничих образів (наприклад, картина А. Дейнеки "Оборона Петрограда" чи Ван Гога "Прогулянка в'язнів");


Слайд #6
Види живопису за призначенням та особливостями художнього виконання


Слайд #7
Декоративний живопис
вид живопису, який призначений для прикрашання архітектурного ансамблю або до творів декоративно-ужиткового мистецтва.


Слайд #8
Вітраж соборуНорт3Дам де Парі


Слайд #9
Станковий живопис
Вид живопису, який об’єднує твори, що мають самостійне значення і не пов’язані з архітектурним ансамблем.
Станковий живопис походить від слова «станок» — мольберт, на який ставиться приготовлена основа — картон, дошка, полотно для малювання картин. Твори такого виду живопису можна переносити, зберігати в житлових приміщеннях, установах, музеях тощо.


Слайд #10
І. Айвазовський. Чорне море


Слайд #11
Монументальний живопис
філософсько-епічне розуміння дійсності;
суспільно-значимий зміст;
масштабність задуму;
громадянський пафос;
звернення до великої колективної аудиторії тощо.


Слайд #12
Монументальний живопис тісно пов’язаний з архітектурою.
Твори живопису великого розміру, створені для прикрас архітеркурних споруд та ансамблів (стінні розписи, мозаїка, гобелени тощо).


Слайд #13
Джотто. Втеча до Єгипту. Фреска


Слайд #14
Мозаїка Софійського собору в Києві. Оранта (Богоматір)


Слайд #15
Мова живопису


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18