Презентація "Політичні режими"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Політичні режими"
Слайд #1


Слайд #2
Політичні режими


Слайд #3
Політичний режим – це :
тип, характер влади в країні;
сукупність засобів і методів здійснення політичної влади;
відображає характер взаємовідносин громадян і держави.


Слайд #4
Визначається :
способом і характером формування представницьких установ, органів влади;
співвідношенням законодавчої, виконавчої і судової влади;
роллю та умовами діяльності громадських організацій, рухів, партій;
ступенем розвитку демократичних свобод.


Слайд #5
Типологія:


Слайд #6
За джерелом влади:
Демократичний;
Недемократичний.


Слайд #7
Демократичний(форма державно-політичного устрою суспільства):
народ виступає джерелом влади на принципах рівності, свободи і солідарності.
багатопартійність, наявність представницьких органів;
визнання права всіх громадян на участь у формуванні органів державної влади;
Наявність рівного виборчого права і здійснення цього права у процедурах виборів, референдумів тощо;
переважне право більшості при прийнятті рішень надане народу.


Слайд #8
Недемократичний(форма державно-політичного устрою суспільства):
оснований на владі авторитету, політико-правовій нерівності соціальних груп та прошарків суспільства, використанні насильства.
відсутність або формальний характер представницьких органів влади, відмова від принципу поділу влади,
різний політико-правовий статус окремих соціальних груп;
нерівність або відсутність виборів, посилення ролі армії та інших силових структур.


Слайд #9
За критерієм меж влади:
Ліберальний;
Тоталітарний.


Слайд #10
Ліберальний(організація політичної системи):
влада держави обмежена сферою невід’ємних прав і свобод особистості;
розвинуте громадянське суспільство, різні самодіяльні громадянські ініціативи;
гарантуються основні права та свободи громадян.


Слайд #11
Тоталітарний(організація політичної системи):
повний контроль всього життя суспільства в цілому і кожної людини окремо.  


Слайд #12
Різновиди режимів:
диктаторські,
фашистські,
 екстремістські,
парламентські,
президентські, 
монархічні,
республіканські,
 надзвичайного правління, 
Абсолютистські.


Слайд #13
Диктаторський:
Форма здійснення влади,що здійснює своє правління прямим, директивним, шляхом. 


Слайд #14
Поширенність:
У Новітній час в Європі в 20-ті — 40-вI роки 20-го століття.
У Азії, Африці і Латинській Америці у процесії деколонізації.
В Україні в 1919-23рр. диктатура ЗУНР (Диктатор- Евген Петрушевич).
У марксизмі-ленінізмі широкого вжитку набуло поняття диктатури пролетаріату.


Слайд #15
Фашистський:


Слайд #16
Екстремістський:
прихильність крайнім поглядам і, особливо, методам, діям, заходам в політиці.


Слайд #17
Надзвичайний стан:
виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації»;


Слайд #18
Сучасні дослідження:
 У фокусі основної частини досліджень політичного режиму знаходиться демократія як політичний режим та процеси пов’язані з нею
(зокрема, процес демократизації недемократичних суспільств).


Слайд #19
Вчені дослідники:
Сеймур Ліпсет Уолт Ростоу Ентоні Гідденс


Слайд #20
Дякую за увагу!