Презентація "Правоохоронні органи"

+6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Правоохоронні органи"
Слайд #1
Правоохоронні органи
Виконала:
Учениця 10-б класу
Єфіменко Злата


Слайд #2
Правоохоро́нні о́ргани — державні органи, що на підставі Конституції і законів України здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.


Слайд #3
Правоохоронні органи… 
…органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.


Слайд #4
Діяльність
Діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соціальних груп, суспільства і держави, попередження, припинення правопорушень, застосування державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили закон та правопорядок.


Слайд #5
Правоохоронна діяльність 
Правоохоронна діяльність — це державна правомірна діяльність, що полягає у впливі на поведінку людини або групи людей з боку вповноваженої державою посадової особи шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припинення або розгляду порушення права, його виявлення або розслідування з обов'язковим додержанням установлених у законі процедур для цієї діяльності.


Слайд #6
Правоохоронна діяльність — багатоаспектна. Її спрямовано на блокування соціальних відхилень, локалізацію соціальної напруги або правових конфліктів. Складну систему правоохоронної діяльності реалізують у різних діях, а саме:


Слайд #7
Аспекти правоохоронної діяльності
правовстановлюючі
правозабезпечувальні
правопримушувальні
правовідновлювальні


Слайд #8
Напрями правоохоронної діяльності:
а) діяльність із забезпечення охорони учасників кримінального судочинства;
б) діяльність органів прокуратури;
в) діяльність із виявлення, запобігання та розслідування злочинів;
г) діяльність із захисту державної (національної) безпеки, державного кордону й охорони правопорядку


Слайд #9
Чільне місце в правоохоронній діяльності посідає судова діяльність (судочинство), яка здійснюється виключно судами. «Судам належить центральне місце в системі правового захисту конституційних та інших правових цінностей. Діяльність судів
становить універсальний механізм
із захисту й охорони права,
відновлення порушеного права,
припинення порушення права,
розгляд  спорів (справ) у судовому
засіданні»[


Слайд #10
Правоохоронні органи України
Законодавство України не містить чіткого переліку державних органів, які є правоохоронними. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» дає неповний перелік органів, які для цілей цього Закону вважаються правоохоронними. У Законах України «Про основи національної безпеки України» та «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» розкриваються тільки основні ознаки правоохоронних органів. Ряд підзаконних нормативно-правових актів містять невичерпні переліки таких органів.


Слайд #11
Отже, правоохоронними органами в Україні можна вважати наступні державні органи, або їх підрозділи, що здійснюють правоохоронні функції:


Слайд #12
суд;
органи прокуратури;
органи внутрішніх справ;
органи служби безпеки;
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України;
Служба зовнішньої розвідки України;


Слайд #13
митні органи;
органи охорони державного кордону;
органи Державної податкової служби (у тому числі підрозділи податкової міліції органів Державної податкової служби);
органи і установи виконання покарань;
слідчі ізолятори;
органи Державної фінансової інспекції;
органи рибоохорони;
органи державної лісової охорони;


Слайд #14
Антимонопольний комітет України;
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Управління державної охорони України;
Державна санітарно-епідеміологічна служба;
Державна екологічна інспекція;
Державна інспекція ядерного регулювання України;
органи захисту прав споживачів;
Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
адвокатура;
нотаріат.


Слайд #15
Цей перелік не є вичерпним, він змінюється в залежності від утворення, ліквідації, реорганізації тих чи інших органів. Правильним є підхід до віднесення того чи іншого органу до складу правоохоронних за ознаками, що полягають у безпосередньому здійсненні правоохоронної діяльності. При чому, тут можна виділити:
органи, головним і основним призначенням яких є правоохоронна діяльність (наприклад, МВС);
органи, які поряд з іншими видами діяльності, провадять правоохоронну (наприклад, Держсанепідслужба);
органи, окремі підрозділи яких створені виключно у правоохоронних цілях (наприклад, підрозділи по боротьбі з контрабандою у складі митниць).


Слайд #16
Дякую за увагу!