Презентація "Оповіщення тривоги"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Оповіщення тривоги"
Слайд #1
Оповіщення тривоги


Слайд #2
Оповіщення населення про надзвичайні ситуації
У даній роботі пояснюється дія системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації, поводження при погрозі нападу супротивника (стихійних лихах, аваріях і катастрофах, а також у зонах радіоактивного, хімічного й бактеріологічного зараження)


Слайд #3
Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.


Слайд #4
Повітряна тривога


Слайд #5
Відбій повітряної тривоги


Слайд #6
Радіаційна небезпека


Слайд #7
Хімічна тривога


Слайд #8
Причини виникнення надзвичайної ситуації


Слайд #9
Природні причини


Слайд #10


Слайд #11
Антропогенні причини
Соціальні:
ріст народонаселення;
урбанізація;
непідготовленість населення;
відсутність інформації про обстановку у НС;
відсутність нормативно-правової бази;
недбалість та некомпетентність посадових осіб, перевищення повноважень і т. д.;
корупція
тероризм
Економічні:
недосконалість технічних засобів і технологічних процесів;
зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення)
бідність (зношування техніки, недостача коштів на модернізацію, профілактику й т.д.).


Слайд #12


Слайд #13


Слайд #14
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
розвідку осередків надзвичайних ситуацій;
аварійно-рятувальні й лікувально-евакуаційні заходи;
локалізацію й гасіння пожеж;
відбудову споруд і шляхів сполучення;
проведення ізоляційно-обмежувальних заходів в осередках біологічного зараження;
проведення спеціальної обробки населення;
дезактивації, дегазації техніки, доріг, місцевості тощо.


Слайд #15
Запобігання надзвичайним ситуаціям в Україні
Функції запобігання щодо надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру в Україні виконує Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, положення про яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1198.
Ця система включає в себе:
центральні та місцеві органи виконавчої влади
державні підприємства
установи та організації, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної і природньої безпеки, організація проведення роботи по запобіганню НС з метою захисту населення, території та довкілля.