Презентація "Етапи та стадії виробничого й навчального проектування"

-6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Етапи та стадії виробничого й навчального проектування"
Слайд #1
Презентація з технологій на тему: Етапи та стадії виробничого й навчального проектування.


Слайд #2
Основні поняття
Технічне завдання
Технічна пропозиція
Ескізний проект
Технічний проект
Робоча документація
Етапи проектно-технологічної діяльності


Слайд #3
План1. Поняття про етапи виробничого проектування2. Поняття про етапи навчального проектування


Слайд #4
Основні етапи процесу проектування:
Дослідження та складання завдань проекту;
Художньо-конструкторський пошук;
Ескізний проект;
Складання конструкторської документації.


Слайд #5


Слайд #6
Дослідження та складання завдань проекту


Слайд #7
Художньо-конструкторський пошук
Створення початкових Творчих ідей у вигляді ескізних та графічних форм, макетів


Слайд #8
Ескізний проект - це
Остаточна творча пропозиція конструктора чи дизайнера, яка повністю відображає характеристики виробу
Графічна частина проекту, яка складається із головного планшету, на якій зазначають тему проекту, варіанти планування (садиби) чи форми виробу


Слайд #9
Ескізний проект


Слайд #10
Складання конструкторської документації
Складання креслярської документації (робочі креслення необхідні для виготовлення запланованого виробу)
Логічна послідовність дотримання етапів виконання проектів
Зміст проектування складається з наступних етапів: організаційно підготовчий, конструкторський, технологічний, завершальний.


Слайд #11
Перший етап – організаційно-підготовчий
Правильно вибрати об’єкт проектування
Пошук і визначення проблеми
Збір та аналіз інформації, що стосується об’єкта проектування
Вироблення ідей і варіантів ( у вигляді графічних замальовок чи рефератів)
Формування параметрів і графічних вимог


Слайд #12
Другий етап – конструкторський
Вибір оптимального варіанту розв’язку проблеми та його обґрунтування
Розробка клаузури
Макетування проекту
Складання ескізу на виготовлення
Добір матеріалів
Вибір інструментів і обладнання
Економічне та екологічне обґрунтування
Міні-маркетингові дослідження


Слайд #13
Третій етап – технологічний
Коригування виконаного виробу порівняно з запланованим
Випробування проекту
Оформлення текстової частини проекту
Самооцінка проекту
Розробка презентації проекту
Захист проекту


Слайд #14
Четвертий етап – завершальний
Організація робочого міста
Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом
Самоконтроль власної діяльності
Оцінка якості