Презентація "Вставні слова й словосполучення"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вставні слова й словосполучення"
Слайд #1
Вставні слова й словосполучення


Слайд #2
Звичайно, в кожного єдине,Як і Дніпрова течія,Домашнє вогнище родинне,Оселя наша і сім’я.                   Д.Білоус


Слайд #3
Вставні слова, словосполучення, речення
граматично не пов'язані з членами речення
 виражають ставлення мовця до висловленого
 характеризують спосіб оформлення думки
не несуть нової інформації
уточнюють основне повідомлення


Слайд #4
Групи вставних конструкцій
Виражають упевненість, невпевненість, сумнів
Виражають задоволення, незадоволення, радість, жаль, здивування
Указують на джерело повідомлення
Указують на зв'язок думок, послідовність викладу
Привертають увагу співрозмовника


Слайд #5
Групи, які виражають упевненість, невпевненість, сумнів
Приклади:
безумовно
може бути
щоправда
без сумніву
сподіваюся
здається


Слайд #6
Групи, яка виражає задоволення, незадоволення, радість, жаль
Приклади:
на щастя
на диво
слава Богу
як навмисне
чого доброго
як на зло
на сором


Слайд #7
Групи,які вказують на джерело повідомлення
Приклади:
по-моєму
по-твоєму
 як відомо
за словами...
мовляв
на мою думку


Слайд #8
Група, яка вказує на зв'язок думок, послідовність викладу
Приклади:
по-перше
нарешті
отже
інакше кажучи
проте
однак


Слайд #9
Група, яка привертає увагу співрозмовника
Приклади:
чуєте
бачиш
 зверніть увагу
між нами кажучи
зрозумійте
даруйте


Слайд #10
Зверніть увагу!
дієслова (здається, кажуть, думаю)
прислівники (звичайно, видно, можливо)
іменники (правда, на жаль,
на щастя)
у реченні можуть виконувати різні функції - бути членами речення і вставними словами


Слайд #11
Вставні речення
Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями. 
Наприклад:
 Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур). 
Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні).


Слайд #12
Стилістичні особливості
Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.