Презентація "Органи судової влади України"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Органи судової влади України"
Слайд #1
Органи судової влади України
Підготувала: Дудник Карина (Л-12)


Слайд #2
Функції судової влади України


Слайд #3


Слайд #4
Поняття «юрисдикція»
Юрисдикція – це компетентність органів судової влади:
Розглядати цивільні, кримінальні, та інші типи справ.
Вирішувати правові спори, проблеми, питання.
Давати правову оцінку фактам.
Застосовувати передбачених законом санкцій.


Слайд #5
Головні принципи правосуддя
законність;
рівність усіх учасників судового процесу;
забезпеченість доведеності війни;
змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів;
підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
забезпечення обвинуваченому права
на захист;
гласність судового процесу;
забезпечення апеляційного та
касаційного оскарження рішення суду;
обов'язковість рішень суду.


Слайд #6


Слайд #7
Конституційний суд України
Повноваження КСУ:
Вирішення питань про відповідність Конституції України:
законів та інших правових антів Верховної Ради України;
актів Президента України;
акту Кабінету Міністрів України;
правовоих актів Верховної Ради АР Крим;
Видання офіційного тлумачення законів Конституції України.


Слайд #8
Верховний суд України
Повноваження ВСУ:
розглядає справи, віднесені до його підсудності та справи, пов'язані з виключними обставинами;
переглядає, інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції;
дає роз'яснення з питань застосування законодавства;
розглядає звинувачення на адресу Президента України;
представляє Україну у відносинах з судами інших держав.