Презентація "Мистецтво"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мистецтво"
Слайд #1
Мистецтво
Музика


Слайд #2
План


Слайд #3
Мистецтво
Мисте́цтво — одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність. Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється як загальними закономірностями буття людини й людства, так і естетично-художніми закономірностями, естетично-художніми поглядами, ідеалами й традиціями.


Слайд #4
Класифікація мистецтв


Слайд #5
Музика
Му́зика (від грец. μουσική — мистецтво муз) —мистецтво організації музичних звуків, передовсім у часовій (ритм), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики. Джерелами такого звуку можуть бути: людський голос, музичні інструменти, електричні генератори тощо.


Слайд #6
Музика як вид мистецтва


Слайд #7
Теоретичні основи


Слайд #8
Музичний звук
Музичний звук - основоположний елемент музичного мистецтва.


Слайд #9
Музичний звук


Слайд #10
Позначення музичних звуків


Слайд #11
Назви нот


Слайд #12
Фіксація музичних творів
Практично будь-який музичний твір, або його фрагмент, може бути зафіксований у вигляді нотного запису та у вигляді звукозапису. Найдавніші форми нотного запису були відомі ряду стародавніх цивілізацій II – I тисячоліть до н.е., тоді як звукозапис був винайдений лише під кінець XIX століття нашої ери. Прочитання нотного запису вимагає відповідних знань і навичок, тоді як прослуховування звукозапису — відповідного обладнання.


Слайд #13


Слайд #14


Слайд #15
Сторінки музичного зошита В.А. Моцарта


Слайд #16
Історія розвитку


Слайд #17
Віденський Класицизм


Слайд #18
Віденський класицизм


Слайд #19
Віденський класицизм
Представники
В.А. Моцарт
Й. Гайдн
Л. Ван Бетховен


Слайд #20
Віденський класицизм