Презентація "Ліцензування"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ліцензування"
Слайд #1
Ліцензування
Підготувала: Щербачук Іванна
21-ОК група.


Слайд #2
Поняття ліцензії
Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на проведення зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності протягом певного терміну за умови дотримання ліцензійних умов.


Слайд #3
Органи ліцензування


Слайд #4


Слайд #5
Перелік видів господарської діяльності що підлягають ліцензуванню


Слайд #6
Заява на видачу ліцензії повинна містити наступні відомості про заявника:


Слайд #7
Переоформлення ліцензії.Підстави для переоформлення ліцензії:
Зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності;
Зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності; 
Зміни, пов'язані зі здійсненням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (скорочення або розширення ліцензійних видів діяльності).


Слайд #8
Зразок ліцензії


Слайд #9
Дякую за увагу.