Презентація "Література другої половини XIX століття"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Література другої половини XIX століття"
Слайд #1
Література другої половини XIX століття


Слайд #2
Література другої половини 19 століття — умовний період в історії літератури від середини XIX століття до 1890-х років.


Слайд #3
Художньо-зображальні системи
Просвітництво
Реалізм
Натуралізм
Романтизм
Поєднання напрямків
Передмодернізм


Слайд #4
Просвітництво
Для розвинених літератур Сходу у 19 ст. характерними були  просвітницькі тенденції, що набули тут ряд специфічних особливостей, відмінних від західного Просвітництва. Одним з основних стимулів східної просвіти було усвідомлення необхідності протистояти Європі, що нерідко поєднувалось з антиколоніальними тенденціями.


Слайд #5
Реалізм
Незважаючи на значну нерівномірність літературного розвитку та велику різноманітність художніх напрямків, для цього періоду можна виділити домінанту літературного процесу — це інтенсивний розвиток реалізму, що по різному проявляється у різному історико-культурному оточенні, але має певні спільні риси.
Гі де Мопассан
Ілюстрація до роману «Любий друг» Гі де Мопассана.


Слайд #6
Реалізм у Росії
У цей період російська література стає однією з найрозвиненіших у світі, що в наступні періоди частково втрачається. У Росії формується тип письменника-громадянина, який бере активну участь у різних соціально-політичних перипетіях, а часто і в революційній боротьбі (Олександр Герцен, Микола Чернишевський).
Олександр Іванович Герцен
Чернишевський Микола Гаврилович


Слайд #7
Натуралізм
(франц. naturalisme, від лат. naturalis — природний) — напрям у літературі та мистецтві Європи і США, що виник і склався в останні десятиріччя 19 ст. на основі філософії позитивізму (О. Конт) й естетичної теорії І. Тена. На теорію й практику натуралізму великий вплив зробили успіхи природничих наук у 2-й пол. 19 ст.
Еміль Золя


Слайд #8
Романтизм
Хоч у цей період визначальним є художньо-зображальна система реалізму, але не переривається становлення і розвиток літератури романтизму. Останній найінтенсивніше розвивається у країнах, для яких було характерне пізніше формування реалізму. Чітко розмежувати ці два напрями неможливо, бо хронологічно вони співіснували.
Віктор Гюго


Слайд #9
Поєднання напрямківромантизму та реалізму
Марк Твен
Волт Вітмен


Слайд #10
Передмодернізм
Досить складний комплекс являють собою нові нереалістичні течії кінця століття, точніше його останньої третини. Сукупність цих напрямків часто називають передмодернізмом.
Шарль П'єр Бодлер
Поль Марі Верлен
Артюр Рембо


Слайд #11
Презентацію підготувала учениця 6-А класу Анжела Слюсаренко
Кінець