Презентація "Юрист"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Юрист"
Слайд #1
ЮРИСТ
Професія    відповідальна, і  в  нашому  житті
 нагальна!


Слайд #2
.Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.

Термін «юрист» найчастіше вживається у трьох значеннях: - фахівець з юридичною освітою; - практичний діяч у галузі права; - студент юридичного навчального закладу


Слайд #3


Слайд #4
Яку роботу виконує юрист
в сучасному світі?
Поняття «юрист» включає досить
широкий спектр юридичних професій


Слайд #5
ЮРИСТ
Суддя
Адвокат
Прокурор
Юрисконсульт

Нотаріус
Слідчий


Слайд #6
Адвокат (від латин. odvocare— «кликати на допомогу»)— це людина, що обрала своєю професією надання юридичної допомоги.
Основ­не завдання адвоката — усіма законними способами максималь­но ефективно захищати права й законні інтереси довірителя (клієнта).


Слайд #7
 Прокурор
(від латин. procurare «наглядати, відати чим-небудь,піклуватися»)—
це головний представник обвинувачення у вчи­ненні злочину.


Слайд #8
Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Без­пеки України, прокуратури
Він провадить попереднє слідство,
тобто здійснює дії, зміст яких полягає
в з'ясуванні обставин здійснення злочину, у пошуку винного
й пред'явленні
йому обвинувачення.


Слайд #9
Суддя— це професійний юрист, який наділений у встановленому порядку відповідними повноваженнями і здійснює від імені держави пра­восуддя, виносить рішення й вироки, визначає покарання осо­бам, що скоїли злочин.


Слайд #10
Нотаріус (від латин. noyarius— «переписувач, секретар») —
професій­ний юрист, основною функцією якого є виконання нотаріальних дій.


Слайд #11
Юрисконсульт (від латин. jurisconsultus— «радник права») — це фахівець, що професійно знається на законодавстві та здійснює правовий супровід комерційної діяльності (будівельної, видав­ничої, транспортної, фармацевтичної, торговельної та ін.) на певному підприємстві.


Слайд #12
Переваги й недоліки професії
Плюси:
Цікава та різноманітна робота;
Перспектива кар’єрного зростання;
Відносно гнучкий графік;
Достойна оплата праці.
Мінуси:
Практично ненормований робочий день;
Великий тягар відповідальності;
Малорухливість та робота за комп’ютером.


Слайд #13
Та все ж найкраща із всіх рис,
Це скромно зватися – Юрист.