Презентація "Конкуренція"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Конкуренція"
Слайд #1
« Конкуренція »
(від лат. concurrentia — змагання, суперництво)


Слайд #2
Важливим компонентом функціонування
ринкового механізму є конкуренція.
Конкуренція як один з важливих компонентів функціонування ринкового
механізму можлива тільки за умови, що більшість товаровиробників мають
свободу господарської діяльності і підприємництва.


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5
Цінова конкуренція — це вид конкурентної боротьби за допомогою зміни цін
на товари.
Мета продавця — отримати максимальні надходження від реалізації свого товару. Грошова виручка залежить від обсягів


Слайд #6
За нецінової конкуренції продавці привертають увагу і гроші покупців, не змінюючи ціни. Спонукання покупців придбати певний товар відбувається у такий спосіб.
По-перше, продавець намагається забезпечити вищу якість свого товару, використовуючи технічні новинки.
По-друге, фірма прагне створити сприятливі умови, пов'язані з продажем товару.


Слайд #7
Недобросовісна конкуренція — це діяльність суб'єктів ринку, спрямована
на забезпечення домінуючого становища на ринку й одержання максимальної
вигоди за допомогою обману споживачів і партнерів.


Слайд #8


Слайд #9
Міжгалузева конкуренція є специфічною формою конкуренції капіталів у
боротьбі за їх прибутковіше застосування. Міжгалузева конкуренція
зумовлена зростанням потреб на окремі групи товарів


Слайд #10
Досконала або чиста конкуренція — це ситуація на ринку, де представлено
велику кількість продавців і покупців ідентичного товарного продукту


Слайд #11


Слайд #12
Монополістична конкуренція — це ринкова ситуація, за якої відносно
велика кількість виробників пропонують схожу, але не ідентичну
продукцію.


Слайд #13
Аналіз основних видів конкурентної боротьби
свідчить, що нею охоплені всі суб'єкти виробництва й обігу.
Конкуренція є важливою рушійною силою
ринкової економіки.


Слайд #14
Дякую за увагу !