Презентація "Історія професії"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Історія професії"
Слайд #1
Історія професії
Виконала Зоряна Гаєвська


Слайд #2

Журналістика – це друковані періодичні видання , які могли виникнути тільки після винаходу друкарства. Але з часу винаходу друкарства мине півтора століття, як друкарська техніка почне використовуватися для тиражування журналісткої періодики.
Процес становлення і розвитку фаху журналіста започаткувався ще в другій половині ХІХ ст. Розпочавши відлік професійної діяльності 15.05.1848 р., працівники преси поступово накопичували креативний досвід, що проявлявся у фаховому вмінні давати глибокі й правильні пояснення конкретних історичних подій, супроводжувати їх політич- ними й психологічними коментарями.
На початку 1920-х рр. в українській
журналістиці працювали здебільшого особи,
дипломовані за різними фахами – юридичним,
теологічним, педагогічним.


Слайд #3
На межі XIX і XX століть винайшли радіо і телебачення. Радіо стало важливим засобом масової інформації вже у 20-х роках, а телебачення – наприкінці 40-х років ХХ століття. До 80-х років розвиток всіх трьох типів каналів масової інформації завдяки успіхам радіоелектроніки створило єдину систему журналістики.


Слайд #4
У вільному демократичному суспільстві роль журналістики незмірно зростає, вона сама перетворюється на «фабрику новин», її працівники самі збирають, обробляють і виготовляють інформацію, без якої неможливе існування жодного іншого суб'єкта суспільної дійсності.
Таке велике значення журналістики як соціального інституту сьогодні.