Презентація "Історія виникнення грошей"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Історія виникнення грошей"
Слайд #1
Виконала учениця 11-Акласу
Ковальова Анастасія
Історія виникнення грошей


Слайд #2
Гроші — особливий товар, що є загальною
еквівалентноюформою вартості інших 
товарів та послуг. Гроші виконують
функції мірила вартості та засобу обігу.
Крім того, вони є засобами нагромадження
та платежу З утворенням світового ринку,
деякі національні гроші виконують
функції світових


Слайд #3
В економічній теорії виділяють дві основні концепції
походження грошей:
Раціоналістична — гроші виникли як наслідок певної
раціональної угоди між людьми через необхідність
виділення спеціального інструменту для обслуговування
сфери товарного обігу.
Еволюційна — гроші виділяють із загальної товарної маси,
оскільки вони найпридатніші для виконання
функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар
стає грішми лише в межах певної особливої суспільної
форми, товарного виробництва й обігу.


Слайд #4
Передбачається, що ще 100 000 років тому
виникли бартерні операції — прямий безгрошовий
обмін товарами. Проте в безгрошових суспільствах в
основному діяли подарунки або позики. Наступним
етапом стало виникнення товарних грошей, тобто,
коли в якості грошей використовувались різні
матеріальні носії. Перша згадка про термін «гроші»
датується 3000 роком до Р. Х., це був клинописний
текст на глиняній табличці із Месопотамії.


Слайд #5
З найдавніших часів грішми були різні товари:
хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо.
Однак завдяки своїм фізичним властивостям
найбільш вживаним загальним еквівалентом
вартості дуже швидко стають благородні
метали: золото та срібло. Згодом вони набирають
форми монет


Слайд #6
Паперові гроші або банкноти були вперше
використані в Китаї за часів династії Сун. Ці
банкноти, відомі як «jiaozi», еволюціонували з
векселів, що були у використанні з сьомого
сторіччя. Тим не менш, вони не витісняють
традиційних грошей, і були у використанні поряд з
монетами. В Європі банкноти були вперше
випущені Банком Стокгольма в 1661 році


Слайд #7
Найдавнішими монетами відкарбованими на українських землях були емісії грецьких колоній заснованих на північному узбережжі Чорного моря.Однак ареал їх розповсюдження є незначним.
Впродовж 8-11 ст. на грошовому ринку Київської держави домінують арабські дірхеми На Русь вони проникали двома основними шляхами — Волзьким та шляхом «з варяг у греки».
В епоху найбільшої могутності Київської держави князі розпочали власне монетне карбування. Так, Володимир Святославич Великий (980–1015) випускав т. зв. «златники» та «срібляники» — золоті та срібні монети, на лицевому боці яких розміщено зображення князя з усіма регаліями, а на зворотному — княжий герб — тризуб. Після Володимира Великого срібну монету карбували князі Святополк Ярополкович (1015–1019), Ярослав Мудрий (1019–1054)


Слайд #8
Після відновлення української національної державності
1917 р. з'явилась необхідність випустити власні гроші.
Ухвалою Української Центральної Ради від 19.12.1917 року
було вирішено випустити перші кредитні білети
номінальною вартістю 100 карбованців. Вони були
віддруковані в одній з українських друкарень Києва і
з'явилися в обігу вже 24 грудня того ж року. Це були
перші паперові гроші, на яких було поміщено
зображення державного герба України — тризуба і
написи українською мовою


Слайд #9
Після встановлення на українських землях
більшовицького режиму, а згодом і включення їх до
складу СРСР тут були поширені знаки радянського зразка.
На західноукраїнських землях у міжвоєнний період
використовувались гроші держав, до складу яких вони
входили: у Галичині польська марка, а з 1924 — злотий,
що дорівнював 100 грошів, на Закарпатті —
чехословацька крона, яка ділилася на 100 геллерів, а
на Буковині — румунська лея, що складалася з 100 бані.
Після відновлення державної незалежності України
1991 р. взято курс на запровадження в обіг власної грошової
одиниці — гривні, яку було введено у вересні 1996


Слайд #10
Дякую за увагу!