Презентація "Художня культура Київської Русі"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Художня культура Київської Русі"
Слайд #1
Художня культура Київської Русі : архітектурні споруди,монументальний живопис


Слайд #2
Історія художньої культури України неможлива без такої яскравої сторінкияк доба Київської Русі. Вона має велике значення, адже впродовжіснування цієї держави було закладено основу української культури.


Слайд #3
Зразками архітектури, в якій найбільше простежується візантійськийвплив, були Десятинна церква в Києві і Спасо-Преображенський собор учернігові.


Слайд #4
Десятинна церква (церква Богородиці) була зведена в епоху князюванняВолодимира Великого і вважається першою кам’яною спорудою КиївськоїРусі. То була одна з найгарніших архітектурних споруд свого часу, аджедо її будівництва долучали кращих майстрів Візантії.


Слайд #5


Слайд #6
Перлиною давньоруського архітектурного мистецтва є Київський Софіївськийсобор, зведений грецькими майстрами під час правління князя ярославаМудрого за зразком Софіївського храму Константинополя.


Слайд #7


Слайд #8
можна зробити висновок, що майстри Київської Русі некопіювали традиції Візантії, а створювали на їх основі свою оригінальнухудожню мову.


Слайд #9
Монументальний живопис київської Русі


Слайд #10
Серед видів образотворчого мистецтва Київської Русі перше місце належитьмонументальному живопису, що створився також на основі візантійськихтрадицій.


Слайд #11
Константинопольські митці, оздоблюючи давньоруські собори,використовували два вида техніки монументального живопису: мозаїку іфреску. Потім прийоми й технологію візантійських художників перейняли тавдосконалили давньоруські митці.


Слайд #12


Слайд #13
Давньоруський мозаїчний живопис X— Xіі ст. може бути поділений на двавиди: високохудожні мозаїки підлоги, що фрагментарно збереглися донашого часу в деяких храмах епохи Київської Русі, і мозаїчний настіннийживопис, яким оздоблювали найважливішу в символічному сенсі й найбільшосвітлену частину давньоруських храмів — центральний купол, підкупольнийпростір і вівтар.


Слайд #14


Слайд #15
Для мозаїк собору Софії Київської давньоруські майстри застосувалиблизько 180 відтінків різних кольорів.


Слайд #16
Фрески епохи Київської Русі відрізняються суворістю наслідуванняпринципів візантійської системи розпису й урочистою монументальністю.


Слайд #17
Про надзвичайно високохудожній рівень давньоруського мозаїчногомистецтва свідчать ансамблі мозаїк собору Софії Київської, фрагментимозаїк золотоверхого собору Михайлівського монастиря, Десятинної церкви,Успенського собору Києво-Печерської Лаври, Михайлівського собору, Видубицького монастиря.